Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki - moratorium pozaustawowe

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA

Stanowisko zostało wypracowane w ramach uzgodnień z bankami-członkami Związku Banków Polskich w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją Wytycznych EBA w dniu 2 grudnia 2020 r. 5. Stanowisko obowiązuje dla instrumentów pomocowych udzielanych od dnia 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.


Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy są przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2) oraz jednocześnie spełniają następujące kryteria:


Rodzaje instrumentów pomocowych