Biuro prasowe

Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

30 sierpnia 2022

Dobre wyniki banku Citi Handlowy w II kwartale 2022

W drugim kwartale 2022 zysk netto Citi Handlowy wyniósł 500 milionów złotych. W porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku, bank zanotował wyższe przychody i wzrost aktywów klientowskich w bankowości instytucjonalnej, w szczególności w segmencie klientów Bankowości Przedsiębiorstw i Klientów Globalnych. Liczba klientów bankowości prywatnej osiągnęła rekordowy poziom. W całym banku wolumen kredytowy wzrósł o 7 proc. rok do roku a depozyty zwiększyły się o 6 proc. 

„Nasze wyniki finansowe odzwierciedlają wzrosty w strategicznych obszarach naszej działalności. W szczególności widoczne jest to w rosnących aktywach w bankowości przedsiębiorstw i wysokich wolumenach wymiany walut. Aktywnie wspieramy zieloną transformację klientów, co widać w transakcjach, które przeprowadzamy. To był też bardzo dobry kwartał w bankowości prywatnej Citi Handlowy,” powiedziała Prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska. „Kolejne miesiące nie będą łatwe dla klientów, ani dla gospodarki. Będziemy blisko współpracować z naszymi klientami, żeby pomóc im w przejściu przez ten trudniejszy okres.”

Przychody Citi Handlowy wyniosły 1 mld złotych (+141% r./r.). Bank osiągnął wysoką dynamikę wzrostu wolumenów walutowych (+12% r./r.) a wskaźnik ROE wyniósł 14,8 proc., i był ponad dwukrotnie wyższy od poziomu zanotowanego na koniec czerwca zeszłego roku. Aktywa klientowskie w bankowości instytucjonalnej wzrosły o 15 proc. rok do roku. Szczególnie mocne wzrosty (+38% r./r) zanotowała Bankowość Przedsiębiorstw (firmy o obrotach 15 milionów złotych do 2 miliardów złotych).

„Wzrost działalności klientowskiej, mocny wynik odsetkowy, bardzo dobra jakość portfela kredytowego i wysoka dyscyplina kosztowa, mimo rosnącej inflacji, to silne trendy widoczne w tym kwartale. Wysoka rentowność kapitału na poziomie 14,8%, będąca efektem solidnego zysku netto oraz stabilnej bazy kapitałowej, ze współczynnikiem wypłacalności zdecydowanie powyżej wymogów regulacyjnych są niewątpliwie czynnikiem istotnym dla inwestorów oraz strategii banku,” - powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

Citi Handlowy po raz kolejny wsparł dynamiczne plany rozwoju Netguru, polskiej spółki technologicznej, tym razem przy przejęciu spółki mohi.to, specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań dla rynku e-commerce. Wcześniej bank był partnerem spółki w inwestycji w amerykańską firmę Pilot 44. Citi Handlowy był też bankiem finansującym zakup 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Rotometal, jednego z największych producentów cylindrów magnetycznych i drukarskich w Europie.

Bank aktywnie realizuje swoją strategię wspierania klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju i uwzględniania czynników środowiskowych i społecznych w procesach decyzyjnych. W tę strategię wpisuje się współpraca z Żabką – obie firmy podpisały umowę finansową, która odwołuje się do celów Żabki wynikających z przyjętej strategii ESG: redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia sprzedaży zdrowej żywności marki własnej. Citi Handlowy zobowiązał się m.in. do udzielenia swoim klientom kwoty 1 miliarda złotych „zielonego finansowania” w perspektywie trzech lat i już zrealizował jedną czwartą tego planu.

W Sektorze Bankowości Detalicznej drugi kwartał był najlepszym w historii dla bankowości prywatnej – liczba klientów Citigold Private Client osiągnęła historyczny poziom. Bank niemal podwoił swój portfel klientów CitiKonto a karta Kredytowa Citi Handlowy – Citibank-BP Motokarta – po raz siódmy z rzędu została wybrana najlepszym produktem na rynku w swojej kategorii.

Dane finansowe za 2Q (r./r.):

  • Zysk netto 500 mln złotych (wobec 73 mln złotych w 2Q 2021)
  • Wskaźnik ROE 14,8% (wobec 7,2% w 2 kw. 2021)
  • Wskaźnik kredyty/depozyty 48%
  • Współczynnik wypłacalności (TCR) 17,7%
powrót