Biuro prasowe

Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

10 listopada 2023

Wyniki banku Citi Handlowy w 3 kwartale 2023 roku

W trzecim kwartale 2023 roku Citi Handlowy wypracował 592 miliony złotych zysku netto, ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Bank osiągnął to w wyniku kontynuacji mocnych trendów w przychodach podstawowych. Bankowość detaliczna w tym samym okresie osiągnęła wysoką dynamikę i zyskowność.

Całkowite przychody banku za trzeci kwartał wzrosły o 49 proc. r./r. do poziomu 1,14 miliarda złotych. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 826 miliony zł (+13 proc. r./r.). Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Koszty działania wyniosły 333 milionów złotych i wzrosły o 8 proc. r./r. Koszty ryzyka spadły do poziomu 27 punktów bazowych (skumulowane roczne koszty ryzyka).

- Wypracowany wynik po dziewięciu miesiącach tego roku był wyższy niż rekordowy zysk za cały 2022 rok, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy zwiększanie aktywności naszych klientów instytucjonalnych. Liczymy, że w kolejnych miesiącach ożywienie gospodarcze oraz niższe stopy procentowe przełożą się na większe zainteresowanie inwestycjami i rozwojem wśród firm. My będziemy ich w tym wspierać. Nasza bankowość detaliczna notuje bardzo dynamiczne wzrosty, szczególnie w strategicznym dla nas segmencie klientów zamożnych oraz w kartach kredytowych - powiedziała prezes zarządu Elżbieta CzetwertyńskaW minionym kwartale ogłosiliśmy plany dotyczące neutralności klimatycznej we własnej działalności. To ambitny cel i inwestycja w naszą przyszłość.

W segmencie bankowości korporacyjnej kredyty spadły o 6 proc. a depozyty urosły o 8 proc. r./r. Wolumeny walutowe w bankowości dla przedsiębiorstw spadły o 6 proc. r./r. w stosunku do zeszłego roku. Wolumeny bankowości transakcyjnej, przetworzone drogą elektroniczną, były o 8 proc. wyższe r./r. W efekcie koncentracji banku na wspieraniu rozwoju firm z nowej gospodarki, wolumen transakcji płatniczych tych podmiotów wzrósł o 17 proc. r./r.

W bankowości detalicznej liczba klientów zamożnych osiągnęła historyczny poziom. W Citigold Private Clients była wyższa o 23 proc. r./r., a w segmencie Citigold o 17 proc. r./r. Aktywność inwestycyjna nowych i istniejących klientów wpłynęła na wzrost salda produktów inwestycyjnych (wraz z inwestycjami walutowymi) o 18 proc. r/r. Kolejny kwartał rosła liczba klientów indywidualnych korzystających z platformy Citi Kantor (+16 proc. r./r.) a także liczba transakcji walutowych (+39 proc. r./r.). Warto odnotować też dynamiczne wzrosty (+52 proc. r/r.) liczby klientów korzystających z usługi płatności wielowalutowej. Akwizycja nowych kart wzrosła o 63 proc. r./r. Citi Handlowy pozostaje jednym z liderów rynkowych pod względem wartości kredytów udzielonych na kartach kredytowych – na koniec września udział banku wyniósł ponad 17 proc. W zakresie pożyczki gotówkowej bank odnotował wzrosty wolumenów sprzedaży o 51 proc. r./r.

- Trzeci kwartał uwypukla istotne czynniki strategii naszego banku. Solidny zysk netto, efektywność kosztowa oraz wysoka rentowność kapitału są silnymi akcentami minionego kwartału. Dodatkowo, bank zanotował istotny wzrost bazy kapitałowej, dzięki zaliczeniu części zysku za 2023 rok do kapitału podstawowego Tier 1, zgodnie z otrzymaną zgodą od regulatora i tym samym spełniając kryteria dotyczące wymogu TLAC na koniec września. Od strony biznesowej, trzeci kwartał był solidny. Nie tylko utrzymaliśmy wysokie przychody w segmencie Bankowości Instytucjonalnej, ale również mocne trendy w obszarze bankowości detalicznej. Wzrost depozytów klientów indywidualnych przekuł się na wyższe wolumeny biznesowe w obszarze Wealth Management, a w przypadku kart kredytowych, prawie 70 proc. naszych klientów wykonało swoją pierwszą transakcję w czasie krótszym niż jeden miesiąc od otwarcia produktu, co przełożyło się na rekordową transakcyjność kart kredytowych w tym kwartale - powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

W trzecim kwartale wskaźnik rentowności (ROE) ukształtował się na poziomie 30,7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 29 proc. Łączny współczynnik wypłacalności był na poziomie 23 proc. (wzrost o 5,2 pkt. proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W październiku Citi Handlowy ogłosił, że do 2030 roku osiągnie neutralność klimatyczną we własnej działalności. Bank planuje całkowite przejście na odnawialne źródła energii i dostosowanie do nowych wymogów ekologicznych siedziby przy ul. Senatorskiej. To pozwoli Citi Handlowy osiągnąć cel zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w 2030 roku.


powrót