O Banku

Aktualności

Aktualności

18 grudnia 2017

Ustalenia UOKiK i Banku Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie zmian w umowach z klientami detalicznymi

Szanowni Klienci,

Poniżej znajdą Państwo komunikat związany z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 października 2017 r.[ Decyzja RBG – 6/2017] dotyczący zakończenia postępowania prowadzonego w stosunku do Banku Handlowego w Warszawie S. A.

Ważne:

Każdy uprawniony Klient otrzyma w styczniu 2018 roku informację o możliwości i sposobie skorzystania z opisanych niżej form rekompensaty. Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem oraz oczekiwanie na wiadomość ze strony Banku.


Szanowni Klienci,

Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi wspólnie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zostały potwierdzone decyzją Prezesa Urzędu [26 października 2017 r. Decyzja RBG – 6/2017] przesyłamy informację o możliwości skorzystania z propozycji przygotowanej przez Bank w ramach rekompensaty publicznej.

Klienci, którzy są stroną zawartej z Bankiem umowy o kartę kredytową (Umowa o kartę kredytową) i zostali objęci zmianami Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz 1 czerwca 2015 r. mogą wybrać jedną z poniższych opcji:

Bezpłatną usługę powiadomień SMS „Citi Alerts” w pakiecie „Standard” przez okres 4 miesięcy. (Standardowa opłata za usługę wynosi 6 złotych miesięcznie) – w przypadku Klientów korzystających odpłatnie z usługi. Rozłożenie na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort” jednej dowolnej transakcji zrealizowanej kartą kredytową (w kwocie od 500 do 3000 zł) na okres do 12 miesięcy z oprocentowaniem wynoszącym 0%. (Standardowe oprocentowanie wynosi 10% w skali roku).

Klienci, którzy są stroną zawartej z Bankiem umowy dotyczącej prowadzenia rachunków bankowych (Umowa Produktów Depozytowych) i zostali objęci zmianami Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz linia kredytowa dla Klientów Indywidualnych wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz 1 marca 2016 r., mogą wybrać jedną z poniższych opcji:

Bezpłatną usługę powiadomień SMS „Citi Alerts” w pakiecie „Standard” przez okres 4 miesięcy. (Standardowa opłata za usługę wynosi 6 złotych miesięcznie) – w przypadku Klientów korzystających odpłatnie z usługi. Otwarcie terminowej lokaty oszczędnościowej na okres trzech miesięcy z oprocentowaniem w wysokości 1,20% w skali roku stanowiącym 4-krotność standardowego oprocentowania oferowanego przez Bank (0,30% w skali roku). Minimalna kwota lokaty to 500 złotych, maksymalna kwota lokaty to 30000 złotych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z powyższych propozycji, prosimy o przesłanie wiadomości za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Citibank Online, kontakt z serwisem bankowości telefonicznej CitiPhone lub wizytę w Oddziale Banku nie później niż w ciągu dwóch miesięcy począwszy od dnia otrzymania od Banku wiadomości o możliwości skorzystania z rekompensaty.

Klientom, którzy są stroną zawartej z Bankiem Umowy Produktów Depozytowych w ramach której nie posiadają Konta Osobistego, a tylko Konto Oszczędnościowe, objętych zmianami Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz linia kredytowa dla Klientów Indywidualnych wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz 1 marca 2016 r. Bank zawiesi naliczanie opłaty za prowadzenie Konta Oszczędnościowego na okres dwóch miesięcy. Zawieszenie nie będzie wymagało osobnej dyspozycji Klienta (wysokość opłaty za prowadzenie Konta Oszczędnościowego wynosi obecnie 10 zł.).


powrót