Regulaminy

Regulaminy

Domy i biura maklerskie odgrywają ważną rolę w rozwoju rynku kapitałowego, dlatego są zobowiązane do tworzenia i doskonalenia norm prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zwiększający bezpieczeństwo uczestników rynku.

Sprawdź
Tabele opłat i prowizji

Tabele opłat i prowizji

Domy i biura maklerskie odgrywają ważną rolę w rozwoju rynku kapitałowego, dlatego są zobowiązane do tworzenia i doskonalenia norm prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zwiększający bezpieczeństwo uczestników rynku.

Dowiedz się więcej
Wzory umów

Wzory umów

Domy i biura maklerskie odgrywają ważną rolę w rozwoju rynku kapitałowego, dlatego są zobowiązane do tworzenia i doskonalenia norm prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zwiększający bezpieczeństwo uczestników rynku.

Dowiedz się więcej
RODO

RODO

Klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych.

Dowiedz się więcej
mifid2

MiFID II

W związku z wejściem w życie z dniem 3 stycznia 2018 r nowych regulacji określanych powszechnie jako „MiFID II”, Biuro Maklerskie Banku Handlowego dokonało niezbędnych zmian mających na celu dostosowanie sposobu świadczenia usług maklerskich oraz dokumentów stanowiących podstawę świadczenia tych usług do wymogów MIFID II.

Dowiedz się więcej
Emir

EMIR

Regulacja EMIR nakłada na przedsiębiorców będących kontrahentami finansowymi szereg obowiązków

Dowiedz się więcej
Informacje finansowe

Polityka energetyczna

Jedną z podstawowych zasad postępowania pracowników Biura Maklerskiego Banku Handlowego jest dbałość o odpowiednie wykorzystanie i zużycie energii.

Dowiedz się więcej
Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa

Wszelkie pro-środowiskowe działania Biura Maklerskiego Banku Handlowego będą na bieżąco doskonalone, a potencjalne negatywne wpływy na środowisko będą minimalizowane.

Dowiedz się więcej
Kodeks dobrej praktyki

Kodeks dobrej praktyki

Biuro Maklerskie Banku Handlowego jest zobowiązane do działania zgodnego z zasadami ustalonymi w ramach Kodeksu dobrej praktyki Domów Maklerskich

Dowiedz się więcej