Łączy rachunek inwestycyjny (rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pieniężny) w Biurze Maklerskim Banku Handlowego z kontem osobistym w banku Citi Handlowy („Bank”).

Usługa umożliwia Klientowi składanie zleceń kupna papierów wartościowych na rynku krajowym z wykorzystaniem środków pieniężnych znajdujących się na koncie osobistym w Banku, bez każdorazowego składania dyspozycji przelewu zasilającego rachunek inwestycyjny oraz zwrot środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy, po rozliczeniu sesji giełdowej, bez oddzielnej dyspozycji Klienta w przypadku: niezrealizowania zlecenia kupna, uwolnienia nadwyżek środków pieniężnych lub wpływu środków na rachunek inwestycyjny z innych tytułów (np. dywidendy, odsetki, środki z wykupu obligacji).

Pakiet Inwestora umożliwia:

Inwestowanie bez konieczności utrzymywania gotówki na rachunku inwestycyjnym
Bezpłatny transfer środków pieniężnych pomiędzy Biurem Maklerskim a Citi Handlowy w trybie online
Wykorzystanie na inwestycje giełdowe środków pieniężnych zdeponowanych w Citi Handlowy
Korzystanie z oprocentowania dostępnego w Citi Handlowy
Transfer wolnych środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na konto osobiste na koniec każdego dnia roboczego
Nieograniczony dostęp do całości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

ZASADY DZIAŁANIA PAKIETu INWESTORA :

  • Zlecenia nabycia instrumentów finansowych z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie osobistym w Citi Handlowy dotyczą wszystkich papierów wartościowych.
  • Przedmiotem codziennego transferu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim na konto osobiste w Citi Handlowy są wszelkie dostępne, niezablokowane środki pieniężne Klienta zgromadzone na rachunku inwestycyjnym. Ww. transfer ma miejsce każdego dnia roboczego, po ostatecznym rozliczeniu sesji giełdowej przez DMBH danego dnia - po godzinie 17.30.
    (Uwaga: Środki uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku kapitałowym w Polsce, staja się środkami dostępnymi dla Klienta w dniu T+2 – to jest po rozliczeniu sesji giełdowej w drugim dniu rozliczeniowym po sprzedaży tych papierów wartościowych).
  • Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo nieprzekazania dostępnych środków pieniężnych do Citi Handlowy w przypadku, gdy na skutek uwarunkowań technicznych występuje znaczne opóźnienie w określeniu salda pieniężnego Klientów w Biurze Maklerskim, w szczególności w następstwie: opóźnienia rozliczenia przez właściwa izbę rozliczeniową lub awarię infrastruktury informatycznej