CitiFX Stocks

Giełdy świata w Twoim zasięgu!

 • Ponad 17 giełd zagranicznych
 • Wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Baza Analiz i Danych Ekonomicznych
 • Modelowe doradztwo inwestycyjne
Dowiedz się więcej
Indywidualny Makler

Profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Oferta naszych usług skierowanych do Inwestora Indywidualnego:

 • Ponad 17 giełd zagranicznych
 • Wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Modelowe doradztwo inwestycyjne
Dowiedz się więcej
Doradztwo Inwestycyjne

3 nowe, rozszerzone strategie inwestycyjne, jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb i celów inwestycyjnych naszych Klientów

 • Strategia Konserwatywna – obligacyjna
 • Strategia Umiarkowana – obligacyjno-akcyjna
 • Strategia Wzrostowa – akcyjno-obligacyjna
Dowiedz się więcej

Co oferujemy?

Ponad 17 giełd zagranicznych, w tym New York Stock Exchange, NASDAQ oraz Deutsche Boerse. Dzięki temu, poszerzamy Klientowi spektrum inwestycyjne oraz umożliwiamy dywersyfikację portfela
Wsparcie merytoryczne i techniczne – oferujemy wsparcie doświadczonych specjalistów:
 • maklerów papierów wartościowych
 • pracowników wsparcia technicznego
którzy pomogą w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzą na każde pytanie dotyczące świadczonych usług maklerskich jak również działania internetowej platformy transakcyjnej.
Usługa US Tax Relief – umożliwienia zastosowania niższej stawki opodatkowania przychodów ze źródeł amerykańskich związanych z posiadanymi instrumentami finansowymi emitentów amerykańskich nabytymi za pośrednictwem biura maklerskiego Banku Handlowego (US Tax Relief).
Transfer zagranicznych papierów wartościowych – umożliwiamy Klientom transfer zdematerializowanych instrumentów finansowych (akcje, obligacje) w obrocie, którymi uczestniczy nasze biuro maklerskie. W ramach usługi zapewniamy minimum formalności oraz wsparcie naszych pracowników.
Wielowalutowość - Udostępniamy klientom możliwość otwarcia i prowadzenia rachunku pieniężnego w innych walutach niż złoty polski – w EUR, USD, GBP, CHF. Dzięki temu rozwiązaniu Klient ma możliwość:
 • zasilania konta w walucie obcej
 • realizacji transakcji na wybranym rynku zagranicznym w walucie notowania instrumentu finansowego bez ponoszenia ryzyka zmiany kursu walutowego
 • dokonywania wymiany walutowej w dogodnej dla siebie chwili, niezależnie od zawarcia transakcji
Modelowe doradztwo inwestycyjne - Klient korzystając z rekomendacji inwestycyjnej naszego biura maklerskiego ma możliwość budowy portfela instrumentów finansowych, dopasowanego do własnych potrzeb z uwzględnieniem akceptowalnego poziomu ryzyka inwestycyjnego.
Doradztwo na rynkach zagranicznych wyróżnia:
 • dostosowanie strategii inwestycyjnej do poziomu akceptowalnego przez Klienta ryzyka
 • wykorzystanie materiałów analitycznych oraz wiedzy i doświadczenia specjalistów Citi
 • objęcie przedmiotem rekomendacji, instrumentów finansowych notowanych na najważniejszych rynkach kapitałowych na świecie
 • możliwość wykonania rekomendacji inwestycyjnej w trybie on-line za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej.