Rynek Wtórny

Klientom świadczone są usługi przy zachowaniu następujących udogodnień:

  • Każdy klient ma zapewnioną indywidualną i aktywną obsługę przez wyznaczonego maklera, obejmującą zarówno przyjmowanie i realizację zleceń, jaki i pełną obsługę sprzedażową,
  • Klient ma zapewniony ciągły kontakt z maklerem, którego zadaniem jest śledzić rynek i dostarczać informacji o interesujących wydarzeniach, ofertach i transakcjach potencjalnie mogących być przedmiotem zainteresowania klienta,
  • Forma i tryb obsługi, w tym kanały komunikacji, są dostosowywane na życzenie do potrzeb klienta,
  • Zlecenia przyjmowane są w godzinach 08.15-17.20.