Klient będący osobą fizyczną

Klient będący osobą prawną