Fundacja
Fundacja Kronenberga
Nagroda Dobroczyńca Roku 2009

26 maja 2010 roku Michał Mrożek, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy, odebrał głowną nagrodę w konkursie "Dobroczyńca Roku" w kategorii "Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy", przyznanł za kompleksową i długofalową strategię edukacji finansowej polskiego społeczełstwa.

Celem konkursu Dobroczyńca Roku jest promowanie społecznego zaangażowania oraz informowanie o akcjach i programach społecznych, które zostaóy zrealizowane z pomocą przedsiębiorstw, ich pracowników oraz organizacji pozarządowych.

"Nagroda "Dobroczyńcy Roku" to dla nas wielka radość i satysfakcja. Inicjatywa stworzenia Narodowej Strategii Edukacji Finansowej jest ukonorowaniem działań i pozycji Citi Handlowy oraz działającej przy nim Fundacji Kronenberga na polu edukacji finansowej. Jestem przekonany, że realizacja Programu przełoży się zarówno na poprawę sytuacji materialnej jego odbiorców jak i na lepsze funkcjonowanie całej gospodarki." - powiedział Michał Mrożek, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy.

Konkurs organizowany jest od 1997 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Nagroda "Dobroczyńca Roku" uznawana jest za najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane za działania z zakresu zaangażowania społecznego i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do konkursu zgłoszone zostały realizowane od wielu lat programy edukacji finansowej takie jak Od Grosika do Złotówki, Moje Finanse, Banki w akcji, Tydzień dla Oszczędzania oraz portal http://zrozumfinanse.pl. Ich odbiorcami jest ponad 1,1 miliona uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Citi Handlowy został wyróżniony tą nagrodą po raz drugi. Po raz pierwszy tytuł "Dobroczyńcy Roku" otrzymał w 2006 roku w kategorii "Współpraca firmy z organizacją pozarządową" za wzorowe partnerstwo z organizacjami pozarządowymi w budowaniu programów społecznych.