Fundacja
Fundacja Kronenberga
Brandee McHale - dyrektor operacyjna Citi Foundation - wiceprzewodniczącą Rady Fundacji Kronenberga

17 lipca 2012 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołał na funkcję wiceprzewodniczącej Rady Fundacji panią Brandee McHale, dyrektor operacyjna Citi Foundation.

Pani McHale ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracach na rzecz rozwoju społecznego. Z Citi związana jest od początku lat 90. W latach 1991-1998 była wiceprezydentem i specjalistą ds. Programów Rozwoju Społecznego w Citicorp Foundation, gdzie stworzyła m.in. "Banking on Enterprise" - pierwszy w firmie międzynarodowy program dotacji, Instytut Rozwoju Społecznego Citibank oraz pierwsze formalne programy wolontariackie i programy edukacji ekonomicznej w Citicorp Foundation.

W latach 2008-2010 pełniła funkcję dyrektor programowej Citi Foundation, zarządzając wszystkimi działaniami społecznymi Citi, w tym przede wszystkim tworząc systemy ewaluacji programów społecznych, zarządzając wolontariatem pracowniczym oraz programami grantowymi fundacji. Koordynowała również współpracę z działem Corporate Communications w tworzeniu wewnętrznej i zewnętrznej strategii pozycjonowania Citi jako lidera korporacyjnego zaangażowania społecznego.

W latach 2004 - 2007 była specjalistą programowym w Fundacji Forda.
W latach 1998-2004 oraz 2007-2008 pracowała w Citi, zajmując kierownicze stanowiska w jednostkach odpowiedzialnych za inwestycje i partnerstwa społeczne.

Oprócz zarządzania Citi Foundation, pani Brandee McHale pełni obecnie funkcje wiceprezes w Corporation for Enterprise Development, przewodniczącej Grupy Doradczej Living Cities, Income and Assets oraz członka Grupy Doradczej Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.