Jak bank chroni Ciebie

Najwyższe standardy zabezpieczeń. Specjaliści monitorujący system 24 godziny na dobę. Robimy wszystko, aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych serwisów, na każdym etapie interakcji.

Wybierz rodzaj bankowości

 • Ochrona połączenia internetowego

  • Strona zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa

   Nasza strona zabezpieczona jest certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez firmę DigiCert i obejmuje następujące adresy: www.online.citibank.pl, www.citibankonline.pl oraz www.citigold.pl. Certyfikat bezpieczeństwa to cyfrowy podpis witryny, który potwierdza, że znajdujesz się w serwisie, którego właścicielem jest nasz Bank. Certyfikat gwarantuje, że wszystkie poufne transakcje dokonywane za pośrednictwem Citibank Online są zabezpieczone szyfrowaniem SSL.

   Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku (+48 22) 692 24 84.

 • Ochrona podczas logowania

  • SMS po nieudanym logowaniu

   W przypadku nieudanego logowania do systemu, zostaniesz automatycznie poinformowany o tym fakcie wiadomością SMS. Jeżeli nie jesteś przekonany, że błędne logowanie nastąpiło na skutek Twojej pomyłki, prosimy o przeskanowanie komputera programem antywirusowym i samodzielną zmianę loginu i/lub hasła na trudniejsze do odgadnięcia.

 • Ochrona podczas wykonywania transakcji

  • SMS „Potwierdź transakcję”

   Usługa SMS „Potwierdź transakcję” oparta jest na dwukierunkowej komunikacji między Bankiem a Klientem i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i monitorowanie tych transakcji, które z punktu widzenia Banku mogą świadczyć o nieautoryzowanym użyciu. Dzięki tej usłudze zostaniesz poinformowany SMSem o transakcji identyfikowanej przez Bank, jako podejrzana, zaraz po jej dokonaniu.

   Przypominamy. W celu korzystania z usługi “Potwierdź transakcję” prosimy o aktualizację danych kontaktowych. Swoje dane kontaktowe możesz zweryfikować logując się do Citibank Online.

  • Jednorazowe kody aktywacyjne

   Podczas realizacji transakcji lub operacji, takich jak przelew do nowego odbiorcy czy podłączenie karty do konta walutowego, Klient otrzymuje wiadomość SMS zawierającą sześciocyfrowy kod weryfikacyjny, którym powinien potwierdzić operację poprzez wpisanie kodu w serwisie internetowym lub w aplikacji mobilnej. W systemie bankowości elektronicznej Citibank Online należy wpisać kod w osobnym, wyskakującym oknie. Wiadomość SMS oprócz kodu zawiera nazwę operacji, datę i godzinę jej dokonania.

   Jednorazowy kod aktywacyjny ma ściśle określony i krótki czas ważności – tak by dodatkowo ograniczyć możliwość dokonania operacji przez osobę nieupoważnioną.

  • Kod 3D Secure przy transakcjach karta w Internecie

   Podczas płatności kartą płatniczą w Internecie, w sklepach które wdrożyły usługę 3D Secure, Klient otrzymuje od Banku bezpłatną wiadomość SMS z kodem ośmiu cyfr. Transakcja zostaje zlecona do realizacji dopiero po wpisaniu na stronie ośmiocyfrowego kodu z otrzymanej wiadomości. Upewnij się, że nazwa sklepu i kwota są zgodne z płatnością, którą chcesz wykonać.

  • Automatyczne przerwanie sesji

   Każda sesja jest automatycznie przerywana po 5 minutach od ostatniej wykonanej czynności. Uniemożliwia to po tym czasie dostęp do Twoich rachunków osobom trzecim, jeśli zapomnisz wylogować się z serwisu.

  • Dzienne limity płatności

   Łączna kwota płatności wykonanych w ciągu dnia za pośrednictwem Citibank Online nie może przekroczyć limitu ustalanego przez właściciela rachunku.

  • SMS potwierdzający zmianę danych osobowych

   Ze względów bezpieczeństwa, każda zmiana Twoich danych personalnych, takich jak adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego, data urodzenia czy nazwisko panieńskie matki będzie potwierdzona SMSem lub e-mailem. Ta komunikacja ostrzeże Cię również w przypadku gdyby ktoś inny próbował zmienić Twoje dane osobowe w systemie Banku. Przypominamy, że możesz zaktualizować swój adres email i adres korespondencyjny również przez Citibank Online.

  • Monitorowanie aktywności w celach bezpieczeństwa

   Przypominamy, że mając na względzie bezpieczeństwo Twoich transakcji oraz powierzonych nam środków, aktywność na Twoich rachunkach jest monitorowana. Dlatego, w niektórych sytuacjach Bank może odmówić, bądź opóźnić realizację Twojej transakcji, o czym zostaniesz natychmiast poinformowany.

   Jednocześnie w takiej sytuacji, Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie dodatkowego kodu autoryzującego, zainstalowanie dodatkowej aplikacji, ani nie prześle do Ciebie informacji z prośbą o zalogowanie się poprzez podany w informacji link.

  • Usługa Citi Alerts

   Po wykonaniu operacji otrzymasz dla wersji usługi Citi Alerts Premium informację o obciążeniu, która jest formą podsumowania zleconej operacji.

 • Ochrona przed zalogowaniem

  • Aktualizacje pod kątem bezpieczeństwa

   Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana oraz testowana pod kątem bezpieczeństwa. Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszej wersji aplikacji oraz najnowszych dostępnych wersji systemu operacyjnego (Android lub iOS) telefonu.

  • Wymogi związane z wersją oprogramowania

   W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa, Bank definiuje minimalne wymogi związane z wersją oprogramowania telefonu. Dla telefonów iPhone jest to iOS 8.0 i wyższy, dla Android minimalna wersja systemu to 4.4.

 • Ochrona podczas korzystania z aplikacji mobilnej

  • Ograniczona długość sesji

   Długość sesji ograniczamy do 5 minut. Po tym okresie nieaktywności w aplikacji, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

  • Brak zapisu danych finansowych

   Aplikacja Citi Mobile® nie zapisuje żadnych danych finansowych ani informacji o Twoich produktach

  • Zabezpieczenie kodami PUSH w ramach usługi Citi Mobile Token

   Wszystkie transakcje do niezdefiniowanych w systemie odbiorców zabezpieczone są dodatkowo kodami PUSH generowanymi w ramach usługi Citi Mobile Token. Upewnij się, że szczegóły np. nazwa sklepu czy odbiorcy i kwota są zgodne z płatnością, którą chcesz wykonać.

  • Usługa autoryzacji Citi Mobile Token

   Usługa możliwa jest do przypisania wyłącznie do jednego urządzenia mobilnego. Tym samym zmieniając urządzenie, poinformujemy Cię w formie wiadomości SMS o odłączeniu usługi z dotychczasowego urządzenia i przypisaniu go do nowego.

Więcej o bezpieczeństwie