Ubezpieczenie na podróż
"Świat bez granic"Świat bez granic

Jeśli wyjeżdżasz na wakacje i już teraz potrzebujesz ubezpieczenia na wyjazd
sprawdź naszą ofertę

Zalety

 • Pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku nawet do 100 000 EUR
 • Ubezpieczenie bagażu oraz opóźnienia lotu w zakresie zwrotu poniesionych kosztów
 • Natychmiastowa pomoc assistance
 • Możliwość ubezpieczenia rodziny i znajomych
 • Dodatkowe pakiety dla aktywnych: nurkowanie, sporty wodne, sporty zimowe, turystyka górska

Jak To Działa?

 • Ty decydujesz, jaki wariant ubezpieczenia wybierasz i jak długo będzie trwała umowa.
 • Ubezpieczenie kupujesz przez Internet.
 • Ubezpieczyciel wysyła polisę na Twój adres e-mail a jej numer, niezbędny do kontaktu z Centrum Alarmowym SMS-em.
 • Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez posiadacza głównej Karty Kredytowej Citibank lub przez posiadacza Konta Osobistego Citibank.

Ważne informacje

Świat bez Granic to indywidualne ubezpieczenie podróżne, które ma na celu pomoc ubezpieczonemu w czasie podróży zagranicznej na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku, wyrządzenia szkody osobie trzeciej, kradzieży bagażu, opóźnienia bagażu lub opóźnienia lotu.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Świat bez Granic udzielana jest przez Europ Assistance S.A.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Świat bez granic” dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia Świat bez granic zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
 • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Polisę otrzymasz od razu na podany przez Ciebie adres e-mail

Ubezpieczenie Świat bez granic to ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich zarówno w Europie jak i na całym świecie. Wystarczy tylko 5 minut aby kupić ubezpieczenie przez Internet. Polisę otrzymasz na adres e-mail a jej numer, niezbędny do kontaktu z Centrum Alarmowym, prześlemy SMS-em.

NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER REKLAMOWY/MARKETINGOWY

Aktualności dot. ubezpieczenia podróżnego „Świat bez Granic” w związku z koronawirusem komunikat Europ Assistance Polska

Szanowni Państwo, w związku z oficjalnym komunikatem ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, o ogłoszeniu pandemii koranowirusa CODIV19, informujemy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia istnieje generalne wyłączenie zdarzeń wynikających z epidemii/pandemii. W związku z tym:

Jeżeli Ubezpieczony rozpoczął swoją podróż przed ogłoszeniem pandemii przez Międzynarodową Organizację Zdrowia, nie ma podstaw do odmowy pokrycia kosztów pomocy medycznej spowodowanych przez koronawirusa.

To samo dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony wjechał do kraju lub regionu przed ogłoszeniem przez władze lokalne ograniczeń podróży i przekraczania granic.

W pozostałych przypadkach Ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów leczenia lub jakichkolwiek innych wydatków mających związek z zakażeniem koronawirusem.

W sytuacji chorób, nieszczęśliwych wypadków lub innych zdarzeń objętych ubezpieczeniem niezwiązanych z zakażeniem koronawirusem Ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, nawet w trakcie trwania stanu pandemii lub w regionach, czy krajach z ograniczeniami dotyczącymi podróży lub zakazami wjazdu.

Istnieje również możliwość, że jako Ubezpieczyciel odmówimy realizacji domowej wizyty lekarskiej, organizacji wizyty w placówce medycznej czy transportu medycznego, zarówno w związku z podejrzeniem zachorowania na koronawirus, jak i w innych przypadkach. Wiąże się to z koniecznością podporządkowania się odgórnym procedurom kryzysowym i wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia, jak również z utrudnioną dostępnością do lokalnych usług medycznych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zachować ciągłość udzielania pomocy. Jako alternatywę do wizyt stacjonarnych, tam, gdzie tylko jest to możliwe, proponujemy Teleporady/Wideoporady z lekarzem w Polsce. Nasza sieć medyczna została odpowiednio przygotowana do wykonania zwiększonej liczby Tele-wizyt.

W związku z odwołanymi lotami do Polski Klientom, którzy kontaktują się nami w tej sprawie, staramy się pomóc informacyjne. Pomoc organizujemy w miarę lokalnych możliwości i w ramach istniejących ograniczeń regulacyjnych. Do wszystkich przypadków podchodzimy indywidualnie, aby zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo. Nie mamy przy tym wpływu na 14-dniową kwarantannę, którą obejmowani są wszyscy powracający do Polski Obywatele.

Dokumenty