Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Gabinet Sreber

W 1998 roku Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga zakupiła i przekazała w depozyt Muzeum Narodowemu w Warszawie kolekcję sreber liczącą 172 eksponaty o wartości 361 000 zł. Kolekcja składa się z zabytków polskich, głównie warszawskich XIX wieku. 19 listopada 1999 roku otwarty został przy stałej Galerii Polskiej Sztuki Zdobniczej Gabinet Sreber im. Leopolda Kronenberga. W roku 2002, w rocznicę jubileuszu 140-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie, kolekcja została przekazana na własność Muzeum.

Elementy kolekcji sreber