Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od roku 1999. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Jej wysokość wynosi 50 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, Laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz sześciu Laureatów Nagrody.


Laureatem 20 edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora został ks. biskup Waldemar Pytel zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Doceniono jego pracę na rzecz rewitalizacji i Kościoła Pokoju w Świdnicy.


XXI edycja Nagrody im. profesora Aleksandra Gieysztora - zgłoszenia

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągniecia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.


W tej edycji Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda postanowiła rozszerzyć zakres regulaminowy Nagrody o dodatkowe aspekty:

  • uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym,
  • oraz
  • innowacyjne projekty związane z  ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego.

Zgłoszenia do XXI edycji Nagrody można przesyłać za pośrednictwem formularza do 5 listopada 2019 r.


Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2020 roku.


Dokumenty do pobrania: