Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora


Profesor Andrzej Rottermund laureatem XXV edycji Nagrody

Profesor Andrzej Rottermund został uhonorowany Nagrodą im. profesora Aleksandra Gieysztora w jubileuszowej, XXV edycji konkursu. Uroczysta gala odbyła się 14 marca 2024 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kapituła doceniła wkład Laureata w ukończenie odbudowy i doprowadzenie do rozkwitu Zamku Królewskiego w Warszawie, pozyskiwanie bezcennych dzieł sztuki do tej placówki muzealnej oraz popularyzowanie wiedzy o polskiej sztuce. W uzasadnieniu podkreśliła zaangażowanie prof. Andrzeja Rottermunda w pracę i starania o zachowanie, a także rewitalizację zabytków Warszawy, co realizował konsekwentnie, nie tylko pisząc książki i rozprawy naukowe na ten temat, lecz działając w licznych organizacjach mogących wspomóc tę aktywność. Profesor jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu historii sztuki i muzealnictwa.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień, przyznawana jest od 25 lat przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga za szczególne osiągnięcia w ochronie dziedzictwa kulturowego. Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie osobowości, których działalność może inspirować przyszłe pokolenia. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i poza jego granicami. Instytucje i osoby uhonorowane tą Nagrodą w sposób czynny zajmują się rozwojem, promocją i edukacją w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ MEDIA O NAGRODZIE LAUREACI REGULAMIN KONKURSU