Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Nagroda im. Profesora Aleksandra GieysztoraRusza kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia w organizacji spotkań, decyzją Kapituły Nagrody jej posiedzenie nie zostało zorganizowane w roku 2020. W związku z tym w 2021 Kapituła wybierze dwóch laureatów.

Nabór wniosków do Nagrody został zakończonyREGULAMIN KONKURSU LAUREACI