Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga
Program Korzenie

Cele
Jest to program, w ramach którego przypominamy osobę i dokonania Leopolda Kronenberga oraz jego dziedziców, a także historię Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego nieprzerwanie działającego banku w Polsce.

Realizacja
W ramach programu, od roku 1998 Fundacja, we współpracy z partnerami wydała szereg publikacji i wydawnictw związanych historią Banku Handlowego i Kronenbergów. W roku 2010 przygotowano album Dziedzictwo Kronenbergów, przedstawiający Fundację na tle historii i dokonań Banku Handlowego oraz rodu Kronenbergów, a w roku 2011 - pierwszą pełną biografię Leopolda Kronenberga.

Od początku roku 2011 prowadzimy obszerną kwerendę w archiwach wewnętrznych, państwowych oraz innych instytucji, mającą na celu zgromadzenie najważniejszych dokumentów i pamiątek z działalności Banku Handlowego oraz rodziny Kronenbergów. Do końca 2012 roku zakończono pierwszy etap digitalizacji w ramach, którego zgromadzono blisko 30.000 stron dokumentów, fotografii oraz ilustracji. Również w 2012 roku razem z wolontariuszami Citi Handlowy, Fundacja jako pierwsza instytucja pozamuzealna wzięła udział w organizacji drugiej edycji gry miejskiej Raz, dwa, trzy - Warszawiakiem jesteś Ty! W 2013 roku objęliśmy mecenat nad trzecią edycją gry. Stworzono także dokumentację fotograficzną zabytków związanych z Kronenbergami w Warszawie oraz w okolicach Włocławka.

Fundacja jest aktywnym członkiem European Association for Banking and Financial History e.V., a w dniach 6-8 czerwca 2013 wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim była gospodarzem corocznej konferencji EABH, pt. Foreign Financial Institutions and National Financial Systems. Konferencja zgromadziła wielu wybitnych specjalistów historii gospodarczej i ekonomii z uznanych na świecie ośrodków akademickich oraz przedstawicieli czołowych banków europejskich. Fundacja bierze także udział w innym projekcie prowadzonym przez EABH "Archival Legislation for Finance in Europe". Program ma na celu zebranie doświadczeń różnych krajów z zakresu regulacji dotyczących archiwów, prawa archiwalnego i zarządzania dokumentacją. Ma to przyczynić się do opracowania propozycji zmian w prawie archiwalnym, a w dalszej konsekwencji powstania jednolitych regulacji w tym zakresie w Unii Europejskiej. Postulowane zmiany mają skutkować lepszą ochroną historycznego dziedzictwa instytucji finansowych w Europie.

Przykładowe dokumenty pozyskane w ramach kwerendy:


Pierwsza strona protokołu pierwszego ogólnego zebrania akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie, 9 lutego 1871 roku. Źródło: Archiwum Akt Nowych


Karol Beyer, Delegacja Miejska do namiestnika, 1861 r. Źródło: Biblioteka Narodowa.


Ilustracja klatki schodowej w Pałacu Kronenberga z czasopisma Zeitschrift für Bauwesen z 1874 r. Źródło: Fundacja Kronenberga.


Prośba Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności do Banku Handlowego w Warszawie, aby kierownictwo banku przeznaczyło "jednorazowo pewną kwotę, która posłuży do otarcia łez niedoli i sieroctwu". 1884 r. Źródło: Archiwum Akt Nowych.