Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga
Odzyskiwanie Dzieł Sztuki

Jest to nowy program realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele
Celem programu jest odzyskiwanie dóbr kultury utraconych przez Polskę w czasie i w wyniku II wojny światowej. Działania podejmowane w ramach programu obejmują dzieła niemożliwe do odzyskania na drodze negocjacji lub sądowej. Odzyskane dzieła przekazywane są do pierwotnego właściciela lub jego prawnego następcy.

Realizacja
W ramach programu Ministerstwo raz w roku przekazuje Fundacji rekomendowaną listę wybranych dzieł sztuki, które udało się zlokalizować i istnieje szansa ich odzyskania.

Lista ta zostaje przekazana do oceny Radzie Programu, która na jej podstawie, rekomenduje dzieło sztuki warte objęciem działaniami programu. Następnie Fundacja Kronenberga i Ministerstwo podejmują działania na rzecz odzyskania danego dzieła sztuki.

Dobra, które zostaną odzyskane w ramach realizacji Programu zostają przekazane wyłącznie do instytucji państwowych (muzea, galerie, itp.), a w miarę możliwości odzyskane dzieło sztuki trafia do lokalizacji, w której znajdowało się przed zaginięciem.

Dotychczas współpraca Fundacji Kronenberga i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaowocowała odzyskaniem obrazów: z kolekcji Leopolda Kronenberga pt. "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" pędzla Wojciecha Gersona oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie pt. "Murzynka" autorstwa Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej.

Dzieła sztuki odzyskane i przekazane instytucjom publicznym dzięki współpracy Fundacji Kronenberga z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

"Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" Wojciecha Gersona - przekazany Zamkowi Królewskiemu w Warszawie w czerwcu 2010 roku.
Obraz Wojciecha Gersona "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" jest uznawany za jedno z najlepszych dzieł artysty. Przed II wojną światową on stanowił element kolekcji rodziny Kronenbergów.

"Murzynka" Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej - przekazany Muzeum Narodowemu w Warszawie w marcu 2012 roku
Obraz do 1933 roku znajdował się w zbiorach zasłużonego warszawskiego kolekcjonera Dominika Witke-Jeżewskiego. W sierpniu 1933 roku obraz został przekazany w depozyt Muzeum Narodowemu w Warszawie, przez które został wykupiony w roku 1939. W czasie II wojny światowej dzieło zostało skradzione.


Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga nawiązała także współpracę, mająca na celu restytucję dóbr kultury, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Współpraca ta zaowocowała odzyskaniem i przekazaniem instytucjom publicznym następujących dzieł:

Zbiór rysunków i litografii wybitnych polskich malarzy - przekazany Muzeum Narodowemu w Warszawie w marcu 2014 roku:

Juliusz Kossak -
Dama na przejażdżce konnej
Leon Wyczółkowski -
Trzech hucułów u stóp wzgórza


Józef Chełmoński -
Pole Bitwy
Aleksander Orłowski -
Mężczyzna w futrzanej czapie

Na 42 zaginione w czasie II Wojny Światowej rysunki ilitografie składają się prace rysunkowe Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Juliusza Kossaka, Jana Piotra Norblina, Zygmunta Vogla, Aleksandra Orłowskiego oraz Piotra Michałowskiego, a także litografie Leona Wyczółkowskiego zakupione i otrzymane przez warszawskie muzeum od autora, Hieronima Wildera oraz Dominika Witke - Jeżewskiego, znanych, przedwojennych kolekcjonerów dzieł sztuki.