Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Gabinet Sreber

Przeważają naczynia stołowe - dzbanki do kawy, imbryki, mleczniki, solniczki, etc. Wykonane przede wszystkim w renomowanych firmach warszawskich Jana Macieja Schwartza, Karola Lilpopa, Karola Malcza, Tomasza i Kazimierza Klimaszewskich, Ludwika Nasta, Jana Pogorzelskiego, a także z prac innych mniejszych pracowni. W kolekcji znajdują się m.in. piękne rokokowe półmiski Jana Georga Bandaua, najwybitniejszego warszawskiego złotnika XVIII w. i złotnika warszawskiego Salomona Hardwalda. Uzupełnia ten zespół bardzo interesująca grupa sreber m.in. z Wilna i Krakowa.

Dla Muzeum Narodowego kolekcja sreber jest bardzo cennym zabytkiem, istotnie uzupełniającym kolekcję własną muzeum, w której prace tego typu , z pierwszej połowy XIX w. są nieliczne. Zakupienie wspomnianych eksponatów ze środków własnych, byłoby dla muzeum niemożliwe.

Dzięki decyzji Fundacji zbiór został zachowany jako kolekcja a Muzeum otrzymało do celów ekspozycyjnych i badawczych wysokiej klasy eksponaty, świadectwo kultury ówczesnego społeczeństwa i umiejętności dziewiętnastowiecznych złotników.

19 listopada 1999 otwarty został przy stałej Galerii Polskiej Sztuki Zdobniczej Gabinet Sreber im. Leopolda Kronenberga, w którym zakupiona kolekcja wraz z wybranymi obiektami ze zbiorów MNW będzie na stałe prezentowana.

W roku 2002, w rocznicę jubileuszu 140 - lecia Muzeum Narodowego w Warszawie kolekcja została przekazana na własność Muzeum. Dyrekcja Muzeum Narodowego zagwarantowała Fundacji nienaruszalność i integralność kolekcji oraz zobowiązała się do stałego jej eksponowania w Gabinecie Sreber im. Leopolda Kronenberga.