Fundacja
Fundacja Kronenberga
Sprawozdania roczne

2017

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Fundacji Kronenberga za rok 2017, plik PDF (186 KB)
Opinia audytora, bilans i rachunek zysków i strat za rok 2017, plik PDF (1,01 MB)
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2017, plik PDF (124 KB)

2016

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Fundacji Kronenberga za rok 2016, plik PDF (61,5 MB)
Opinia audytora, bilans i rachunek zysków i strat za rok 2016, plik PDF (210,2 MB)
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2016, plik PDF (28,6 MB)

2015


Raport Roczny z działań społecznych 2015, plik PDF (5,81 MB)

2014


Raport Roczny z działań społecznych 2014, plik PDF (32,5 MB)

2013


Raport Roczny z działań społecznych 2013, plik PDF (4,41 MB)

2012


Raport Roczny z działań społecznych 2012, plik PDF (26,7 MB)

2011


Raport z działań społecznych 2011, plik PDF (4 MB)

2010


Raport Roczny Fundacji Kronenberga za rok 2010, plik PDF (3 MB)

2009


Raport Roczny Fundacji Kronenberga za rok 2009, plik PDF (2 MB)

2008


Raport Roczny Fundacji Kronenberga za rok 2008, plik PDF (3 MB)

2007


Raport Fundacji Kronenberga - sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2007, informacje o planach na rok 2008, plik PDF (1 MB)
2006

2005

2004

2003

2002

2001

1996-2000