Fundacja
Fundacja Kronenberga
Fundator
 

Bank Handlowy w Warszawie S.A., obecnie działający pod marką Citi Handlowy, funkcjonuje nieprzerwanie od prawie 150 lat i jest najstarszym bankiem w Polsce. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu i globalnemu zasięgowi Citi, strategicznego inwestora banku oraz bardzo dobrej znajomości lokalnego rynku, Citi Handlowy może zaoferować swoim Klientom unikalne rozwiązania.

Bank pracuje na sukces zarówno wielkich koncernów, małych i średnich firm, jak również Klientów indywidualnych, precyzyjnie dostosowując rozwiązania bankowe do ich potrzeb. W ofercie Banku dla Klientów instytucjonalnych znajdują się produkty i usługi finansowe z zakresu zarządzania środkami pieniężnymi, finansowania handlu i obsługi transakcji handlowych oraz finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej. W segmencie bankowości detalicznej, Bank jest niekwestionowanym liderem na rynku kart kredytowych. Indywidualni Klienci Citi Handlowy mają także do dyspozycji szeroką gamę produktów i usług pozwalających na oszczędzanie, inwestowanie oraz bieżące zarządzanie środkami w nowoczesny i efektywny sposób. Z kolei, Dom Maklerski Citi Handlowy oferuje szeroki wachlarz usług i produktów rynku kapitałowego.

Aktywność Banku wybiega poza cele biznesowe. Tradycją wywodzoną od czasów założycielskich jest mecenat nad kulturą i sztuką. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności w imieniu Banku realizuje Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. 

Citi Handlowy jest instytucją finansową o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. Staramy się być wzorową korporacją w Polsce, wrażliwą na potrzeby naszych partnerów. Szczególne znaczenie mają dla nas działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W Citi Handlowy określamy je mianem nowoczesnej filantropii. Nowoczesnej, bo opartej na przemyślanych, zaplanowanych długoterminowo działaniach, które przynoszą wymierne korzyści lokalnym społecznościom, przyczyniając się do ich bogacenia się i rozwoju.

Naszą misję nowoczesnej filantropii realizujemy poprzez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, powołaną w 1995 roku, w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu
Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.