Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga

Ekonomia jest niezwykle ważną dziedziną, ponieważ bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie świadomości i wiedzy na temat finansów to najwłaściwsza droga do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Dlatego też edukacja finansowa jest priorytetowym obszarem działalności Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. W partnerstwie z instytucjami publicznymi prowadzimy następujące programy z zakresu edukacji finansowej.

"Moje Finanse" to największy w Polsce program edukacji finansowej dla młodzieży. Realizowany jest od 2005 roku w ścisłej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jego celem jest przygotowanie młodych ludzi, do podejmowania racjonalnych i korzystnych dla siebie decyzji finansowych, popartych stale aktualizowaną wiedzą. Dzięki swojej skali daje szansę na bardziej wyedukowane społeczeństwo, które w sposób przemyślany gospodaruje swoimi zasobami finansowymi. Program corocznie dociera do 100 000 młodych ludzi i 1 650 nauczycieli. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 1 000 000 uczniów i 15 100 nauczycieli.

"Tydzień dla Oszczędzania" - jest to edukacyjna akcja medialna, prowadzona wspólnie z Fundacją THINK!, związana z obchodami Światowego Dnia Oszczędzania, który wypada 31 października. Jej celem jest promowanie wśród Polaków nawyku oszczędzania oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi. Co roku poprzez medialną kampanię edukacyjną temat oszczędzania dociera do blisko 3 mln Polaków. W ramach programu zostały opublikowane wyniki siódmej edycji badań "Postawy Polaków wobec oszczędzania". W 2014 r. podobnie jak w roku poprzednim uzupełnieniem tradycyjnych materiałów edukacyjnych była multimedialna gra internetowa "Pierwszy Milion". W konkursach organizowanych w ramach gry wzięło udział 4 000 osób.

Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet to program, którego główne cele to poprawa pozycji ekonomiczno-finansowej kobiet doświadczających przemocy oraz zwiększenie szans dziewcząt z rodzin z grup marginalizowanych społecznie - między innymi z powodu przemocy domowej - na lepsze i niezależne życie. Prowadzony jest wspólnie z Centrum Praw Kobiet. W edycji programu realizowanej w 2014 r. wzięło udział 720 uczestniczek.

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce, zwane "polskim Noblem ekonomicznym". Przyznajemy je, by promować najbardziej wartościowe publikacje w dziedzinie ekonomii i finansów. W XX edycji konkursu do Nagrody zgłoszono 37 prac.

Być Przedsiębiorczym to program edukacji finansowej skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Realizowany jest we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w tym obszarze poprzez założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa działającego w formie spółki jawnej. W programie uczestniczy 2640 uczniów z 220 szkół.

Business Startup Project to ogólnopolski program realizowany wspólnie z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, skierowany przede wszystkim do osób ze środowiska akademickiego. Uczestnicy programu otrzymują wsparcie warsztatowo-doradcze, dzięki któremu rozpoczną realizację własnych pomysłów biznesowych. Celem programu jest pobudzenie przedsiębiorczości studentów oraz pomoc w urzeczywistnianiu pomysłów na własny biznes. W edycji programu realizowanej w 2014 r. wzięło udział 450 uczestników (350 studentów oraz 100 firm).

"Biznes w kobiecych rękach" to projekt wsparcia dla kobiet, który w kompleksowy sposób przygotowuje je do założenia własnej firmy, realizowany we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet. Celem programu jest powstanie klastra firm kobiecych funkcjonującego na terenie aglomeracji warszawskiej. Przez 6 miesięcy uczestniczki programu szkolą się w zakresie różnych aspektów prowadzenia biznesu oraz biorą udział w spotkaniach networkingowych, na których uczą się nawiązywać relacje biznesowe. Ogromną zaletą programu są indywidualne spotkania z mentorką - kobietą, która osiągnęła sukces w biznesie. Połączenie mentoringu oraz formuły klastra biznesowego pozwoli nowo powstałym przedsiębiorstwom osiągnąć lepsze wyniki niż gdyby funkcjonowały samodzielnie. Partnerem projektu jest Urząd Miasta st. Warszawy. Do pierwszej edycji programu zgłosiło się blisko 200 osób, spośród których zakwalifikowanych do udziału zostało 50, a 43 z nich otworzyło lub rozwinęło swoje firmy.

Mikroprzedsiębiorca Roku - konkurs organizowany przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. W latach 2005-2014 wyróżnionych zostało 103 mikroprzedsiębiorców.

Nagroda Emerging Market Champions to konkurs, którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie firm polskich, które dokonały ekspansji i rozwijają swoją działalność na rynkach zagranicznych. Ideą konkursu jest promowanie pozytywnych praktyk gospodarczych w wymiarze międzynarodowym, a także budowanie wizerunku przedsiębiorczości w świadomości społecznej oraz przełamywanie stereotypów. Uzupełnieniem projektu są coroczne badania diagnozujące klimat prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm. Gala wręczenia nagrody odbywa się podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Konkurs jest realizowany pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W pierwszej edycji konkursu do nagrody nominowanych zostało 36 firm.


Bezpośrednimi odbiorcami programów z zakresu edukacji finansowej prowadzonych przez Fundację stało się dotychczas prawie 2 000 000 uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na potrzeby działań edukacyjnych Fundacja prowadzi projekty badawcze. W roku 2009 zleciła pierwsze w kraju kompleksowe zbadanie stanu wiedzy finansowej Polaków. Dzięki temu mogliśmy jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę edukacyjną do istniejących potrzeb. Od roku 2008 Fundacja prowadzi systematyczne badania postaw Polaków wobec oszczędzania, realizowane w ramach programu "Tydzień dla Oszczędzania". W tym samym roku w ramach konkursu "Mikroprzedsiębiorca Roku" rozpoczęliśmy badania sektora mikroprzedsiębiorców. Wraz z uruchomieniem nowego konkursu w 2014 roku - Nagrody Emerging Market Champions - postanowiliśmy zainicjować kolejny cykl badań, tym razem diagnozujący klimat do prowadzenia przez polskich przedsiębiorców ekspansji zagranicznej. Wszystkie badania znajdują się na stronie internetowej Fundacji, a także są dystrybuowane wśród organizacji i dziennikarzy zajmujących się edukacją finansową.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszych programów edukacji finansowej oraz filmami przedstawiającymi ich realizacje.