Dotacje
Fundacja Kronenberga
Program dla gmin poszkodowanych w powodzi

W odpowiedzi na potrzeby gmin poszkodowanych w powodzi Citi Handlowy oraz Fundacja Kronenberga przygotowały specjalny program pomocowy. Jego celem jest wsparcie środowisk lokalnych w przywróceniu działalności placówek edukacyjnych zniszczonych podczas powodzi.

W ramach programu udzielane będę dotacje na odtworzenie wyposażenia edukacyjnego - w tym komputerowego - szkół oraz na odbudowę księgozbiorów bibliotek.

Ze względu na duże zainteresowanie programem, Zarząd Fundacji postanowił przedłużyć termin składania wniosków do 8 października br.

Warunki uzyskania dotacji

O dotacje mogą ubiegać się Zarządy gmin z terenów dotkniętych powodzią. Wnioski będzie można składać do 8 października poprzez specjalnie do tego celu przygotowany elektroniczny system składania wniosków.

Wysokość dotacji na zakup poszczególnych elementów wyposażenia nie może przekraczać:

  • 25 000 zł w przypadku dotacji na zakup sprzętu komputerowego
  • 15 000 zł w przypadku dotacji na zakup wyposażenia edukacyjnego
  • 10 000 zł w przypadku dotacji na odbudowę księgozbiorów bibliotek

Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmie Zarząd Fundacji Kronenberga. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku 2010 roku na naszej stronie internetowej.

Elektroniczny system składania wniosków

Przed złożeniem wniosku poprzez specjalną wersję elektronicznego systemu składania wniosków prosimy zapoznać się z jego opisem oraz regulaminem przyznawania dotacji.

W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat dotacji lub kontakt z Aleksandrem Senkiem, pod numerem telefonu 22 826 83 24 wew. 12 lub poprzez pocztę elektroniczną: .

Wyniki konkursu grantowego w programie pomocy dla gmin poszkodowanych w powodzi