Dotacje
Fundacja Kronenberga
Wyniki konkursu grantowego w programie pomocy dla gmin poszkodowanych
w powodzi

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji następującym gminom:

Województwo dolnośląskie

 • Gmina Bogatynia - 6000 zł na realizacje projektu: Nowe zadania - nowe lektury (ZSPiG Porajów)
 • Gmina Bogatynia - 15000 zł na realizacje projektu: Sprzęt komputerowy 2010
 • Gmina Bogatynia - 9000 zł na realizacje projektu: Zakup wyposażenia edukacyjnego 2010

Województwo lubelskie

 • Gmina Łaziska - 6000 zł na realizacje projektu: Wzmocnienie potencjału bibliotek w Gminie Łaziska

Województwo małopolskie

 • Gmina Bobowa - 9000 zł na realizacje projektu: Zakup sprzętu edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Bobowej w związku z zalaniem pomieszczeń i zniszczeniem sprzętu podczas powodzi w dniu 04.06.2010 r.
 • Gmina Bochnia - 10000 zł na realizacje projektu: Sami zbudujmy naszą pracownię. Dotacja dla Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach
 • Gmina Bochnia - 10000 zł na realizacje projektu: Interaktywna pracownia komputerowa. Dotacja dla Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie
 • Gmina Brzeszcze - 9000 zł na realizacje projektu: "WYGRAĆ Z ŻYWIOŁEM"
 • Gmina Gorlice - 15000 zł na realizacje projektu: Szkolne Centrum Prasowe
 • Gmina Ropa - 6000 zł na realizacje projektu: Podniesienie atrakcyjności księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ropie
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski - 6000 zł na realizacje projektu: Uzupełnienie zniszczonego księgozbioru Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim podczas powodzi
 • Gmina Szerzyny - 9000 zł na realizacje projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego  młodzieży z miejscowości Ołpiny, poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć przedmiotowych jako alternatywy do niewłaściwych form spędzania czasu wolnego
 • Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - 15000 zł na realizacje projektu: "Z językiem za pan brat - uartakcyjnienie nauki języków w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Muszynie"
 • Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - 15000 zł na realizacje projektu: Odbudowa bazy komputerowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie - szansą na rozwój oferty kulturalno-oświatowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - 9000 zł na realizacje projektu: Rozwój działalności muzyczno-artystycznej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez wzbogacenie instrumentarium muzycznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie

Województwo podkarpackie

 • Gmina Gorzyce - 15000 zł na realizacje projektu: Nowoczesne sposoby nauczania za pomocą tablicy interaktywnej w klasach I-VI
 • Gmina Miasto Dębica - 5000 zł na realizacje projektu: Pomoc dla  szkół dotkniętych zalaniem
 • Gmina Pilzno - 5000 zł na realizacje projektu: Odbudowa księgozbioru biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Łękach Dolnych
 • Gmina Pilzno - 9000 zł na realizacje projektu: Wyposażenie "Sali zabaw ruchowych" dla wychowanków Przedszkola Publicznego w Pilźnie
 • Gmina Pilzno - 5000 zł na realizacje projektu: Wyposażenie edukacyjne klasopracowni chemicznej i matematycznej na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Łękach Górnych
 • Gmina Pilzno - 10000 zł na realizacje projektu: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół w Łękach Górnych
 • Gmina Pilzno - 5000 zł na realizacje projektu: Odbudowa księgozbioru biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Słotowej
 • Gmina Pilzno - 9000 zł na realizacje projektu: Wyposażenie edukacyjne w sprzęt sportowy dla uczniów  Zespołu Szkół w Lipinach
 • Gmina Pilzno - 6000 zł na realizacje projektu: Odbudowanie księgozbioru i zasobów edukacyjnych biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Parkoszu
 • Gmina Pilzno - 5000 zł na realizacje projektu: Odbudowa Księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej W Pilźnie
 • Gmina Pilzno - 5000 zł na realizacje projektu: Odbudowa księgozbioru biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Strzegocicach
 • Gmina Pilzno - 6000 zł na realizacje projektu: Odbudowa Księozbioru Filii Bibliotecznej w Łękach Dolnych
 • Gmina Pilzno - 10000 zł na realizacje projektu: Doposażenie Gminnego Centrum Informacji w Pilźnie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
 • Gmina Pilzno - 9000 zł na realizacje projektu: Wyposażenie Przedszkola Publicznego w Łękach Górnych w sprzęt i pomoce służące do organizacji zajęć ruchowych
 • Miasto Jasło - 9000 zł na realizacje projektu: Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzetu RTV dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jasle
 • Urząd Gminy Kuryłówka - 9000 zł na realizacje projektu: Ruch we wspólnym działaniu - zakup pomocy dydaktycznych

Województwo śląskie

 • Miasto Bielsko - Biała - 5000 zł na realizacje projektu: "Lepsza przyszłość dla zalanych placówek oświatowych"
 • Miasto Rybnik - 9000 zł na realizacje projektu: Zakup mebli dla Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
 • Miasto Rybnik - 6000 zł na realizacje projektu: Zakup książek dla Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

Województwo świętokrzyskie

 • Gmina Secemin - 9000 zł na realizacje projektu: Zakup wyposażenia edukacyjnego dla Zespołu Szkół w Seceminie

Informacje na temat konkursu