Dotacje
Fundacja Kronenberga
Ostatnio dotowane instytucje
W 2018 r. Fundacja przyznała dwie dotacje na:

30 0000 zł Muzeum Historii Żydów Polskich Polin na realizację projektu: Wirtualny Sztetl - rozbudowa Historiograficznej Bazy Danych.
Celem projektu jest rozbudowa historiograficznej bazy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi i technologii, uzupełnienie i upowszechnienie wiedzy o życiu gospodarczym Żydów polskich, widzianym poprzez pryzmat tworzących je podmiotów o charakterze handlowym, przemysłowym i usługowym. Dzięki publikacji w Internecie dane te dotrą bezpośrednio do zainteresowanych czytelników, zachęcając jednocześnie do dalszych poszukiwań.


10 000 zł Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej na realizację projektu OPENEYES MEETING POINT.
Celem projektu Open Eyes Meeting Point (MTP OEES) jest umożliwienie uczestnikom Kongresu Open Eyes Economy Summit bezpośrednich spotkań z ekspertami z dziedziny ekonomii, biznesu, polityki, nauki i społeczeństwa oraz zapewnienie przestrzeni do prowadzenia rozmów i poszerzenia poruszonych na głównych scenach kongresu tematów. Dzięki przygotowaniu takiej przestrzeni uczestnicy Kongresu zgłębią swoją wiedzę na tematy gospodarczo-społeczne, będą mieli możliwość osobistego spotkania z mówcami kongresu oraz uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.