Kursy walut i koszty

Płatności Kartą Debetową

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę: o stosowanych kursach walutowych oraz o kosztach przeliczenia waluty, podanych jako wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).
Wartość marży podawana jest dla transakcji w walutach EOG dokonanych w ramach EOG.

Obowiązek takiej formy prezentacji kosztu przeliczenia waluty wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.Zrealizowałeś transakcję kartą?
Sprawdź szczegóły poniżej

Kalkulator walutowy

Podaj dane transakcji

Kwotę, która rozliczyła się na koncie znajdziesz po zalogowaniu się do Citibank Online lub w CitiMobile® w historii transakcji zaksięgowanych lub oczekujących na zaksięgowanie.

Informacje o kosztach Twojej transakcji w stosunku do średniego kursu EBC

Zastosowany kurs Mastercard

Zastosowany kurs Banku

Marża w stosunku do aktualnego kursu EBC

Niniejszy kalkulator pozwala na obliczenie kosztu przewalutowania transakcji walutowej wykonanej z użyciem Karty Debetowej na zasadach opisanych w Regulaminie Rachunków Bankowych i Ogólnych Warunkach Współpracy z Klientem Firmowym. Wyniki obliczeń kalkulatora bazują na najbardziej aktualnych kursach walutowych publikowanych przez organizację płatniczą Mastercard, a także przez Europejski Bank Centralny oraz kursach walutowych Banku. Kalkulator ma charakter informacyjny, a zastosowany kurs walutowy oraz ostateczny koszt przewalutowania oparty jest o kurs organizacji płatniczej z dnia zainicjowania transakcji oraz o kurs Banku z momentu rozliczenia transakcji na rachunku. W przypadku transakcji w walutach Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego kalkulator pozwala na sprawdzenie kwoty łącznych opłat za przeliczenie waluty jako wartości procentowej marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Mechanizm przewalutowania dla transakcji w walutach obcych dokonywanych przy użyciu Citicard (z wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki z przewalutowaniem w bankomatach oznaczonych logo Citi lub Citibank) - w przypadku, gdy Klient dokonuje transakcji przy użyciu Citicard z przewalutowaniem w walucie innej niż EUR, GBP, USD, CHF i transakcja księguje się na Koncie Osobistym, Subkoncie Walutowym lub Rachunku Firmowym w walucie innej niż waluta transakcji, w pierwszym kroku następuje przewalutowanie z waluty transakcji na walutę EUR po obowiązującym kursie organizacji płatniczej Mastercard na moment zainicjowania transakcji. W drugim kroku następuje przewalutowanie z waluty EUR na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard po kursie sprzedaży zgodnym z aktualną Tabelą Kursów Walut z momentu księgowania transakcji.

Transakcje dokonane przy użyciu Citicard w walucie EUR, GBP, USD lub CHF przeliczane są na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard po kursie sprzedaży zgodnym z aktualną Tabelą Kursów Walut z momentu księgowania transakcji.Zamierzasz dokonać transakcji kartą?
Sprawdź szczegóły poniżej

Dokonujesz transakcji w walucie PLN, EUR lub CHF

Transakcje przeliczane są na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard prowadzonego w walucie innej niż waluta transakcji, po kursie sprzedaży zgodnym z aktualną Tabeli Kursów Walut z momentu księgowania transakcji.

W Tabeli Kursów Walut znajdują się informacje na temat kursu referencyjnego Europejskiego Banku Centralnego a w kolumnie „% odchylenie od EBC” znajduje się informacja na temat kosztu przewalutowania podanego jako wartość procentowa marży Banku w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Powyższy opis nie dotyczy transakcji dokonanych w bankomatach Citi Handlowy (patrz niżej)

Dokonujesz transakcji w walucie innej niż PLN, EUR, USD, GBP lub CHF, która rozliczy się na rachunku w EUR

Transakcje w walucie innej niż EUR, CHF, USD, GBP i PLN zaksięgowane na Koncie Osobistym, Subkoncie Walutowym lub Rachunku Firmowym prowadzonym w walucie EUR, przewalutowane są z waluty transakcji na walutę EUR po obowiązującym kursie organizacji płatniczej Mastercard na moment zainicjowania transakcji.

Zastosowany kurs organizacji płatniczej oraz wysokość marży w stosunku do aktualnego kursu Europejskiego Banku Centralnego sprawdzisz po wprowadzeniu szczegółów transakcji w poniższy kalkulator.

Podaj dane transakcji

Informacje o kosztach Twojej transakcji w stosunku do średniego kursu EBC

Marża w odniesieniu do aktualnego kursu EBC.

Data aktualizacji kursu organizacji płatniczej

Kurs organizacji płatniczej

Data aktualizacji średniego kursu EBC

Informacje o kosztach Twojej transakcji

Kwota w walucie karty z uwzględnieniem prowizji

Data aktualizacji kursu organizacji platniczej

Kurs organizacji płatniczej

Pozostałe transakcje

(z wyłączeniem transakcji dokonanych w bankomatach Citi Handlowy – patrz niżej)

Transakcje w walucie innej niż EUR, CHF, USD, GBP i PLN zaksięgowane na Koncie Osobistym, Subkoncie Walutowym lub Rachunku Firmowym prowadzonym w walucie innej niż EUR i innej niż waluta transakcji, w pierwszym kroku przewalutowane są z waluty transakcji na walutę EUR po obowiązującym kursie organizacji płatniczej Mastercard na moment zainicjowania transakcji. W drugim kroku następuje przewalutowanie z waluty EUR na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard po kursie sprzedaży zgodnym z aktualną Tabelą Kursów Walut z momentu księgowania transakcji.

Zastosowany kurs organizacji płatniczej oraz wysokość marży Mastercard w stosunku do aktualnego kursu Europejskiego Banku Centralnego sprawdzisz po wprowadzeniu szczegółów transakcji w poniższy kalkulator.

Podaj dane transakcji

Informacje o kosztach Twojej transakcji w stosunku do średniego kursu EBC

Marża w odniesieniu do aktualnego kursu EBC.

Data aktualizacji kursu organizacji płatniczej

Kurs organizacji płatniczej

Data aktualizacji średniego kursu EBC

Informacje o kosztach Twojej transakcji

Kwota w walucie karty z uwzględnieniem prowizji

Data aktualizacji kursu organizacji platniczej

Kurs organizacji płatniczej

Kurs Banku użyty dla przeliczenia transakcji z EUR na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard oraz łączną marżę w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) stanowiącą sumę wartości procentowej marży stosowanych przez Bank i Mastercard znajdziesz w poniższej Tabeli.

W pierwszej kolumnie „waluta” odszukaj walutę rachunku na którym rozliczy się transakcja, a w ostatniej kolumnie „% odchylenie od EBC , suma marż stosowanych przez Bank i Mastercard” znajdziesz informację na temat kosztu przewalutowania podanego jako łączna wartość procentowa marży Banku i Mastercard w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Kursy tabelowe EUR

Waluta Flaga Symbol fixing ECB Kupno % odchylenie od ECB Sprzedaż % odchylenie od ECB Średnia % odchylenie od EBC
suma marż stosowanych przez Bank i Mastercard
Frank Szwajcarski CHF
Jen Japoński JPY
Złoty PLN
Korona Czeska CZK
Forint Węgierski HUF
Dolar amerykański USD
Dolar Kanadyjski CAD
Dolar Australijski AUD
Funt brytyjski GBP
Korona Norweska NOK
Korona duńska DKK
Korona Szwedzka SEK
Kuna Chorwacka HRK
Rubel Rosyjski RUB
Rand Południowoafrykański ZAR

Transakcje dokonywane przy użyciu Citicard w bankomatach Banku

Dokonujesz transakcję, dla której jedną z walut jest PLN? Sprawdź kurs oraz koszt przewalutowania podany jako wartość procentową marży Banku w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w Kursach Tabelowych z dnia dokonywania transakcji.

Jeśli posiadasz Konto:

Dokonujesz transakcję, dla której żadną z walut nie jest PLN ? Sprawdź kurs oraz koszt przewalutowania podany jako wartość procentową marży Banku w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu ogłoszonego przez EBC w tym pliku PDFkurs Euro EUR | kurs Dolara USD | kurs Funta GBP | kurs Franka CHF | kurs Dolar Kanadyjski CAD | kurs Rand Południowo Afrykański ZAR | kurs Korona Norweska NOK | kurs Dolar Australijski AUD | kurs Jen Japoński JPY | kurs Korona Czeska CZK | kurs Korona Szwedzka SEK | kurs Forint Węgierski HUF | kurs Korona Norweska NOK