Do głównych zadań Biura Analiz DMBH należy:

opracowywanie raportów analitycznych zawierających m.in. wyceny spółek oraz rekomendacje (sektor finansowy, sektor paliwowy, sektor energetyczny, sektor surowcowy, sektor detaliczny, sektor budowlany)
wydawanie cyklicznych opracowań zawierających analizę bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym wraz z prognozami w krótkim, średnim oraz długim okresie
przygotowywanie produktów zawierających analizy rynku akcji oraz opracowań opartych na danych statystycznych publikowanych przez różne instytucje (GUS, KNF, fundusze inwestycyjne i emerytalne)
przeprowadzenie analiz spółek w ramach pierwotnej oferty publicznej
kontakty z klientami (m. in. omawianie opublikowanych raportów i rekomendacji, wydawanie komentarzy do bieżących wydarzeń w spółkach i na rynku)