Do głównych zadań Biura Analiz DMBH należy:

opracowywanie raportów analitycznych zawierających m.in. wyceny spółek oraz rekomendacje (sektor finansowy, sektor paliwowy, sektor energetyczny, sektor surowcowy, sektor detaliczny)
przygotowywanie produktów zawierających analizy rynku akcji oraz opracowań opartych na danych statystycznych publikowanych przez różne instytucje (GUS, KNF, fundusze inwestycyjne i emerytalne)
przeprowadzenie analiz spółek w ramach pierwotnej oferty publicznej
kontakty z klientami (m. in. omawianie opublikowanych raportów i rekomendacji, wydawanie komentarzy do bieżących wydarzeń w spółkach i na rynku)