Za pośrednictwem Zespołu Telecentrum nasi klienci mogą składać:

  • zlecenia kupna/sprzedaży na instrumenty finansowe notowane na rynku krajowym oraz zagranicznym
  • dyspozycje zmiany danych umowy
  • wszelkie inne dyspozycje związane ze świadczeniem przez Biuro Maklerskiego Banku Handlowego usług maklerskich
  • zapisy na papiery wartościowe, w dystrybucji których uczestniczy Biuro Maklerskie Banku Handlowego

ORAZ UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT:

  • stanu rachunku inwestycyjnego
  • zasad świadczenia usług maklerskich oraz wymaganej dokumentacji
  • realizacji lub braku realizacji zleceń lub dyspozycji
  • wszelkich innych informacji związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego na rzecz Klienta
  • aktualnej oferty produktowej Biura Maklerskiego Banku Handlowego


Pracownicy Zespołu Telecentrum pozostają do dyspozycji naszych klientów od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-18:00, pod numerem telefonu:

+48 22 690 11 11