Dotacje
Fundacja
Ostatnio dotowane instytucje
Wyniki konkursu grantowego dotyczącego wniosków na projekty o charakterze ponad lokalnym złożone w terminie do 15 lutego 2008 r.

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji na następujące projekty:

  • Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera - 40 000,00 zł na realizację projektu "Archiwum Instytutu Myśli Józefa Tischnera".
  • Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej - 30 000,00 zł na realizację projektu "Dziedzictwo - pamięć i odpowiedzialność. Program edukacyjny 18 Festiwalu Kultury Żydowskiej: wykłady, warsztaty, zwiedzania".
  • Fundacja Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO - 90 000,00 zł na realizację projektu "Czwarty Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki A na tym Rynku w Krakowie".
  • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 30 000,00 zł na realizację projektu "Kronenbergowie i Bank Handlowy - darczyńcy Biblioteki".
  • Fundacja im. Lesława A. Pagi - 30 000,00 zł na realizację projektu "Akademia Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława A. Pagi".