Dotacje
Fundacja Kronenberga
Wyniki konkursu grantowego

Rozstrzygnęliśmy konkurs grantowy, odbywający się w dniach od 8 września do 3 października 2014r.

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji następującym podmiotom:

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - 30 000 zł na projekt Inspirująca biblioteka sztuki - patrzę, słucham, tworzę - jestem artystą!
  • Filharmonia Gorzowska Centrum Edukacji - 30 000 zł na projekt Kurs mistrzowski dla młodych śpiewaków z udziałem Thomasa Hampsona
  • Forum Darczyńców w Polsce - 19 500 zł na projekt X - lecie Forum Darczyńców. Współpraca organizacji grantodawczych na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
  • Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości - 38 750 zł na projekt Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie, XIX edycja
  • Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania - 50 000 zł na projekt Akademia Przywództwa Liderów Oświaty
  • Fundacja Nowoczesna Polska - 10 000 zł na projekt Ścieżka ekonomiczna w ramach III Międzynarodowej Konferencji CopyCamp 2014
  • Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej - 40 000 zł na projekt XIII. Konferencja: "Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich"
  • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości - 20 000 zł na projekt Gdańsk Business Week 2015
  • Szkoła Główna Handlowa - 33 000 zł na projekt Let's Start Up!, 3 Day StartUp, Dragons' Den