Dotacje
Fundacja Kronenberga
Wyniki konkursu grantowego na projekty o charakterze lokalnym

Rozstrzygnęliśmy konkurs grantowy na projekty o charakterze lokalnym, odbywający się w dniach 9 do 30 września 2013r.

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji następującym podmiotom:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 29 100zł na projekt "Konserwacja XVI-XVIII-wiecznych starodruków i zabytkowej kartografii ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim"
 • Polski Klub Ekologiczny - Koło w Tychach, 35 000zł na projekt "Młodzieżowy
  Eko-Przedsiębiorca"
 • Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera z Krakowa, 25 000zł na projekt "Wyposażenie sali konferencyjnej dla celów edukacyjnych i popularyzatorskich myśli Józefa Tischnera oraz organizacji imprez naukowo-kulturalnych."
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z Krakowa, 25 000zł na projekt "Sztuka i..."
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, 4 000zł na projekt "Organizacja Konkursu Wiolonczelowego dla Uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia Regionu Północno-Wschodniego: Białystok, Łomża, Suwałki, Ełk, Olsztyn, Elbląg"
 • Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4" z Warszawy, 3 000zł na projekt "Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
  2-5 lat oraz 6-15 lat"
 • Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej z Warszawy, 50 000zł na projekt "XII. Konferencja pt.: "Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich"
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z Warszawy, 24 000zł na projekt "Obok Orła znak Pogoni. Powstanie Styczniowe na Litwie. Multimedialna lekcja historii."