Dotacje
Fundacja Kronenberga
Wyniki konkursu grantowego na projekty o charakterze lokalnym

Rozstrzygnęliśmy konkurs grantowy na projekty o charakterze lokalnym, odbywający się w dniach 20 lutego - 20 marca 2013 r.

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji następującym podmiotom:

 • Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa, projekt "Prorozwojowa rola dziedzictwa kulturowego. Warsztaty i spotkania w ramach Akademii Dziedzictwa w MCK.", 22 000,00 zł
 • Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera z Krakowa, projekt "I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna gra giełdowa", 16 880,00 zł
 • Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego z Krzyżowej, projekt "Art&Money. Międzynarodowe Lato Artystyczne Krzyżowa 2013", 30 000,00 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, projekt "Konserwacja najcenniejszych starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi", 30 000 zł
 • Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość z Nowego Sącza, projekt "MŁODZI OPERATYWNI - edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół nowosądeckich", 25 000,00 zł
 • "Wirtuoz" Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, projekt ""Kolory Muzyki" Edukacja poprzez muzykę i zabawę dla najmłodszych", 26 419,00 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, projekt "Edukacja ekonomiczna osób powyżej 50 roku życia w ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga omnes" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.", 20 000,00 zł
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Sopot, projekt " Młodzieżowe Warsztaty Edukacyjne pt. "Nieznany Morski Świat" w ramach Sopockiego Pikniku Naukowego", 17 250,00 zł
 • Fundacja Integracja z Warszawy, projekt "Finanse bez barier" 30 000,00 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy, projekt "ABC Dziecięcej Przedsiębiorczości", 15 360,00 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Perinatologii z Warszawy, projekt "Nauczanie ultrasonografii studentów medycyny, lekarzy, rezydentów oraz specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Zwiększenie wykrywalności wad płodu. Terapia wewnątrzmaciczna płodu.", 30 000,00 zł
 • Uczelnia Łazarskiego z Warszawy "Międzynarodowa konferencja pt. "Finansowanie Szkolnictwa Wyższego - W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji"", 21 000,00 zł