Dotacje
Fundacja Kronenberga
Wyniki konkursu grantowego na projekty o charakterze ponadlokalnym

Rozstrzygnęliśmy konkurs grantowy na projekty o charakterze ponadlokalnym, odbywający się w dniach 26 listopada - 20 grudnia 2012.

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji następującym podmiotom:

  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi, projekt "Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie, XVII edycja", 38 750zł,
  • Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania z Warszawy, projekt "Akademia Przywództwa Liderów Oświaty", 40 000 zł,
  • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, projekt "Międzynarodowa szkoła fizyki - warsztaty naukowe dla polskich studentów i doktorantów", 20 960zł,
  • Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi z Warszawy, projekt "Akademia Liderów Rynku Kapitałowego", 20 000zł,
  • Muzeum Okręgowe w Toruniu, projekt "XXXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży - Moja Przygoda w Muzeum", 40 000zł