Dotacje
Fundacja Kronenberga
Wyniki konkursu grantowego na projekty o charakterze ponadlokalnym

Wyniki konkursu grantowego na projekty o charakterze ponadlokalnym składane do 27 maja.

Zarząd Fundacji Kronenberga podjął decyzję o dofinansowaniu następujących projektów:

  • Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego z Baniochy - 35 100 zł na realizację projektu: Pomocna Dłoń - wychowanie w działaniu
  • Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT z Warszawy - 50 000 zł na realizację projektu: Makieta Przedwojennej Warszawy z sierpnia 1939
  • Muzeum Okręgowe w Toruniu - 20 000 zł na realizację projektu: XXXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum"
  • Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika z Warszawy - 37 700 zł na realizację projektu: Rozszerzenie internetowej biblioteki nut chóralnych, zapewniającej dostęp bez barier - również osobom niewidomym
  • Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera z Krakowa - 23 500 zł na realizację projektu: Zaawansowana strona internetowa i e-archiwum Józefa Tischnera
  • Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra z Warszawy - 5000 zł na realizację projektu: "Gemilut Chasadim - historia dobroczynności środowisk żydowskich w Warszawie"
  • Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej z Warszawy - 26 900 zł na realizację projektu: Windows 7 i OpenOffice.org - podręczniki dla niewidomych
  • Muzeum Okręgowe w Toruniu - 30 000 zł na realizację projektu: Konserwacja i digitalizacja zabytkowych diapozytywów na szkle oraz negatywów celuloidowych z kolekcji Muzeum Okręgowegow Toruniu. Dawny zbiór podróżniczych fotografii Edwarda hr. Mycielskiego - Trojanowksiego
  • SATORIS - Fundacja Czynnej Filantropii z Warszawy - 20 000 zł na realizację projektu: Innowacja społeczna "WSPAK". Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu i ubóstwu.