Wolontariat pracowniczy
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
16 czerwca 2007
Pracownicy Pionu Operacji i Technologii Citi Handlowy dla lokalnych społeczności


16 czerwca br. w ramach wyjazdu integracyjnego 185 pracowników Pionu Operacji i Technologii Citi Handlowy wzięło udział w pracach wolontariackich na rzecz lokalnych społeczności. Na działania wolontariuszy wybrane zostały 3 miejscowości: Elgnówko (powiat olsztyński), Jabłonka i Orłowo (oba w powiecie nidzickim).

Elgnówko - prace na rzecz Szkoły Podstawowej
110 wolontariuszy z Citi Handlowy zdemontowało stare ogrodzenie szkoły przygotowując miejsce pod wykonanie nowego ogrodzenia, wolontariusze przygotowali również miejsce do wykonania podjazdu na teren szkoły, pomalowali salę lekcyjną, łazienki szkolne, szatnię i korytarze. Wymienili także blaty w stolikach uczniowskich, zamontowali rolety przeciwsłoneczne oraz ułożyli z kamieni palenisko przystosowane do organizowania ognisk. Ponadto wolontariusze przeprowadzili modernizację szkolnych komputerów zaś na koniec zorganizowali zabawy sportowo-rekreacyjne dla ok. 60 uczniów szkoły.

W akcję włączył się również Urząd Gminy Olsztynek, organizując prace geodety, który wytyczył granicę oraz wykonał nowe ogrodzenie szkoły.

Jabłonka - prace na rzecz wsi
( współpraca z Towarzystwem Rozwoju Okolic Omulewa "Razem dla Wszystkich")
Grupa 40 wolontariuszy z Citi Handlowy przeprowadziła prace porządkujące plażę nad jeziorem - wycinka trzciny, karczowanie krzaków, koszenie trawy, sprzątanie plaży. Na plażę został nawieziony dodatkowy piasek. Wolontariusze wybetonowali również palenisko pozwalające na bezpiecznie organizowanie ognisk na plaży, a także wykonali ogrodzenie wydzielające parking przy plaży.
Ponadto uporządkowali i zagospodarowali teren przy wiejskiej świetlicy w Jabłonce - oczyścili miejsce ze starych cegieł, zbudowali boisko do gry w koszykówkę wykładając nawierzchnię kostką brukową i ustawiając kosze, a także, pod czujnym okiem fachowców zbudowali plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo wolontariusze zbudowali kilka drewnianych ogrodowych ławeczek, piaskownicę dla dzieci, zamontowali także ogrodzenie przy Świetlicy.

Orłowo - prace na rzecz wsi
(współpraca z lokalnym stowarzyszeniem - Orłowskim Centrum Aktywności Lokalnej "OCAL")
Grupa 35 wolontariuszy z Citi Handlowy wyremontowała salę świetlicy - malowanie ścian, ułożenie glazury i terakoty. Ponadto wolontariusze zbudowali i wkopali w ziemię 20 ławeczek do mającego powstać amfiteatru. Porządkowali teren - sadzili krzewy oraz zagospodarowali miejsce rekreacyjne.
Wolontariusze zaadaptowali też betonowy plac na boisko do koszykówki, ustawili kosze, przy świetlicy zaś przygotowali miejsce do palenia ognisk - wykonali kamienny krąg z ławeczkami dookoła, a także ustawili wielki drewniany żuraw z rusztem do grilla.
Nie zapomniano też o najmłodszych, dla których pod okiem fachowców wolontariusze zbudowali pierwszy w Orłowie plac zabaw dla dzieci - skręcili i wbetonowali kilka huśtawek. W prace wolontariuszy w Orłowie mocno zaangażowali się mieszkańcy wioski.

W każdym z miejsc na zakończenie prac zorganizowane zostało ognisko.

więcej o Programie Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy