Wolontariat pracowniczy
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy - najlepszy w Polsce

Europejskie Nagrody Wolontariatu PracowniczegoProwadzony przez Fundację Kronenberga program dla pracowników Citi Handlowy zwyciężył w polskiej edycji konkursu Europejskiej Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszonego w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu. Przez pięć lat pracownicy banku angażowali się w akcje pomocy potrzebującym ponad ponad 9000 razy, a przepracowując ponad 54 800 godzin zrealizowali 720 projektów. Citi Handlowy został zwycięzcą w kategorii "Duża firma" i reprezentować będzie Polskę w europejskiej edycji tego konkursu. Wyniki rywalizacji na poziomie europejskim zostaną ogłoszone w Londynie w marcu 2011 roku.

Jesteśmy zaszczyceni tym prestiżowym wyróżnieniem. Jest to nagroda dla wszystkich pracowników Citi Handlowy, którzy dotychczas poświęcili blisko 55 000 godzin swojego wolnego czasu na pomoc potrzebującym. Wolontariat pracowniczy jest jednym z głównych obszarów działalności Fundacji Kronenberga, która już od 6 lat aktywnie wpiera inicjatywy prospołeczne podejmowane przez pracowników Citi Handlowy, a także zachęca ich do zaangażowania w pracę wolontariacką - powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego to projekt finansowy przez Komisję Europejską, realizowany w 23 krajach Europy. Jego głównym celem jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw wolontariatu pracowniczego, pomagających grupom napotykającym przeszkody i zagrożonym wykluczeniem na rynku pracy. Komisja Europejska zalicza do nich między innymi nie pracującą i nie uczącą się młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne i ludzi w wieku przedemerytalnym. Projekt Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego realizowany jest w związku z decyzją Rady Unii Europejskiej ustanawiającej rok 2011 "Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa".

W ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy realizowane są różnorodne projekty wolontariackich. Są to między innymi: Światowy Dzień Citi dla Społeczności, Studencki Projekt Społeczny, wyjazdy integracyjne pracowników połączone z pracą wolontariacką, akcje pomocy dzieciom z domów dziecka, a także pomoc pracowników banku w prowadzeniu programów edukacji finansowej. W latach 2005-2010 wolontariusze Citi Handlowy zaangażowali się w pracę na rzecz innych ponad 9000 razy. Zrealizowali 720 projektów, pomagając szkołom, przedszkolom, domom dziecka, ośrodkom dla osób w niepełnosprawnych i starszych oraz schroniskom dla bezdomnych zwierząt.