Dotacje
Fundacja Kronenberga
Uroczyste przyznanie dotacji dla poszkodowanych w powodzi

We wrześniu 2010 roku Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga zainaugurowała ogólnopolski program pomocy dla gmin i podległych im placówek oświatowych, które ucierpiały w tegorocznej powodzi.

- Zdecydowaliśmy się zainaugurować program dotacji dla powodzian, by pomóc w przywróceniu normalnego funkcjonowania szkolnictwa w poszkodowanych gminach, a także umożliwić uczniom naukę w dogodnych warunkach i dostęp do niezbędnych pomocy naukowych. Analiza nadesłanych wniosków utwierdziła nas w przekonaniu, jak bardzo taka pomoc jest potrzebna, szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu - powiedziała Iwona Murphy, Prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Zarząd Fundacji przyznał pomoc finansową na realizację 35 projektów w całej Polsce, na łączną kwotę 300 000 zł. 35 placówek oświatowych zniszczonych przez powódź otrzyma w sumie 148 000 zł na zakup sprzętu edukacyjnego i przybory naukowe, 85 000 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz 67 000 zł na odtworzenie zbiorów bibliotecznych. Pomoc, która realizowana jest poprzez udzielanie dotacji, trafi między innymi do placówek oświatowych w gminie Bogatynia, Bochnia, Dębica, Gorzyce, Jasło, Muszyna, Pilzno, Ropa, Rzepiennik Strzyżewski i Rybnik.

1 grudnia 2010 roku w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umów o przekazanie dotacji oraz wręczenie dyplomów przedstawicielom gmin. Uczestniczyli w nim Krzysztof Kaczmar, dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Bogdan Serwatka, dyrektor regionu południe Citi Handlowy oraz wójtowie i przedstawiciele gmin z województwa małopolskiego. Dzięki wsparciu Fundacji pomoc otrzymają m.in. placówki edukacyjne z Gmin: Ropa, Gorlice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Brzeszcze, Muszyna oraz Bochnia.


Dyplomy wręczają: Bogdan Serwatka - dyrektor regionu południe Citi Handlowy, Kazimierzowi Fudale - wójtowi gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Krzysztof Kaczmar - dyrektor Fundacji Kronenberga, Ryszardowi Guzikowi - wójtowi gminy Gorlice

Dzięki środkom z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy możliwe będzie między innymi doposażenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropie oraz biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim. Zakup sprzętu edukacyjnego dla Zespołu Szkół w Ołopianach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Muszynie, Zespołu Szkól Gminnych w Gawłowie. Dotacje pozwolą na kupno nowego sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie, Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie oraz dla Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.

Podobna uroczystość odbyła się 6 grudnia 2010 roku w Rzeszowie. Uczestniczyli w niej Norbert Konarzewski, zastępca dyrektora Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Aleksander Waśko, dyrektor oddziału Citi Handlowy w Rzeszowie oraz przedstawiciele gmin: Gorzyce, Jasło, Kuryłówka, Pilzno oraz Miasta Dębica.


Na zdjęciach:
Marian Grzegorzek, Wójt Gminy Gorzyce - podpisuje umowę na przekazanie dotacji
Norbert Konarzewski - zastępca dyrektora Fundacji Kronenberga, Tadeusz Halesiak - wójt Gminy Kuryłówka, Maria Kurowska - burmistrz Miasta Jasło, Ewa Gołębiowska - burmistrz Gminy Pilzno, Marian Grzegorzek - wójt Gminy Gorzyce, Andrzej Waśko - dyrektor oddziału Citi Handlowy w Rzeszowie.

Dzięki środkom z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy możliwy będzie między innymi zakup sprzętu edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej w gminie Gorzyce, Przedszkola Publicznego w Pilźnie, Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Łękach Górnych oraz Zespołu Szkół w Lipinach. Dotacje pozwolą na kupno nowego sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Łękach Górnych, a także Gminnego Centrum Informacji w Pilźnie. Znaczna część środków zostanie przekazana na uzupełnienie księgozbiorów w szkole w Dębicy, w Zespole Szkół w Łękach Górnych, w Słotowej, w Strzegocicach, w Parkoszu, Bibliotece Miejskiej w Pilźnie oraz Filii Bibliotecznej w Łękach Dolnych.