Kontakt

Inspektor Ochrony Danych
Magda Matuszewska
daneosobowe@bankhandlowy.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych
www.uodo.gov.pl
kancelaria@uodo.gov.pl

W przypadku kontaktu, prosimy o podanie danych, które umożliwią nam Twoją identyfikacje.

Klauzule informacyjne