Ubezpieczenie

Jest dobrowolne i nie wpływa na decyzję o udzieleniu pożyczki.

Składka ubezpieczeniowa

W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, wynosi od 1,6% do 3,2% całkowitej kwoty pożyczki za każdy rok ochrony ubezpieczenia.

Zakres ochrony

Zależy od wieku osoby zawierającej Umowę Ubezpieczenia i dostępny jest w dwóch wariantach, w wariancie standard również dla osób po 65 roku życia.

Zakres ochrony może obejmować:

Ubezpieczenie na życie, czasową niezdolność do pracy dla osób aktywnych zawodowo lub hospitalizację dla pozostałych osób.

Ważne informacje

W ramach Indywidulanego ubezpieczenia „Bezpieczne Raty” ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczenia Bezpieczne Raty oraz pełną listę wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Raty oraz Karcie Produktu Bezpieczne Raty, dostępnych poniżej w sekcji Ważne dokumenty oraz w Oddziałach Banku.

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia, jak również prawo do jej wypowiedzenia w całym okresie obowiązywania.

Umowa Ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank działa, jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11120807/A. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w KNF, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej.

Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Bezpieczne Raty” np.: w przypadku popełnienia samobójstwa w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Dokumenty

Ubezpieczenie

Jest dobrowolne i dostępne dla Klientów Citi Handlowy, którzy posiadają już pożyczkę gotówkową.

Składka ubezpieczeniowa

Składka płatna miesięcznie z dołu i dla Twojej wygody doliczana do miesięcznej raty pożyczki. Koszt ubezpieczenia wynosi jedynie 0,3% od kapitału pożyczki pozostałej do spłaty. Kwota składki ubezpieczeniowej maleje wraz ze spłatą kapitału. Aktualną ratę pożyczki możesz sprawdzić w Citibank Online.

Zakres ochrony

Obecnie oferujemy Ubezpieczenie dla Klientów w wariancie do 65 roku życia.

Zakres ochrony może obejmować:

Ubezpieczenie na życie, czasową niezdolność do pracy (dla osób nieaktywnych zawodowo – hospitalizacja), trwałą niezdolność do pracy, poważne zachorowanie.

Ważne informacje

W ramach Indywidulanego ubezpieczenia „Super Bezpieczne Raty” ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczenia Super Bezpieczne Raty oraz pełną listę wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Super Bezpieczne Raty oraz w Karcie Produktu Super Bezpieczne Raty, dostępnych poniżej w sekcji Ważne dokumenty.

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia, jak również prawo do jej wypowiedzenia w całym okresie obowiązywania.

Umowa Ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank działa, jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11120807/A. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez: (a) złożenie odpowiedniego wniosku w KNF, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej, (b) wyszukanie na stronie www rejestru podanego wyżej numeru wpisu oraz miejscowość.

Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Super Bezpieczne Raty” np.: w przypadku popełnienia samobójstwa w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.