Edukacja finansowa
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Konkurs Emerging Market Champions
Fundacja Kronenberga Nagroda Emerging Market Champions

Konkurs Emerging Market Champions Citi Handlowy skierowany jest do firm z sukcesem dokonujących ekspansji na rynkach zagranicznych - zarówno polskich, działających poza granicami naszego kraju, jak i zagranicznych, inwestujących w Polsce. Pierwsza kategoria promuje polskie firmy, które rozszerzają działalność poza granice kraju, druga adresowana jest do przedsiębiorstw zagranicznych pochodzących z emerging markets, które dokonują w Polsce znaczących inwestycji, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy oraz wpływając na rozwój naszego kraju.

Cele
Konkurs Emerging Market Champions Citi Handlowy ma na celu promocję przedsiębiorstw rozwijających z sukcesem działalność za granicą. Nagroda Emerging Market Champions Citi Handlowy przyznawana jest zarówno polskim firmom wykraczającym ze swoją działalnością poza granice kraju, jak i podmiotom z emerging markets, które z sukcesem inwestują w Polsce, tworząc tym samym nowe miejsca pracy oraz wpływając pozytywnie na rozwój naszego kraju. Nagradzając polskie i zagraniczne firmy, chcemy, by ich działania stały się przykładem i motywacją do ekspansji dla innych przedsiębiorców.

Realizacja projektu
Zgłoszenie konkursowe może zostać dokonane jedynie drogą nominacji przez Radę Ekspertów - grono osób związanych z polską gospodarką i środowiskiem biznesowym - zaproszoną przez organizatora. Firma zgłoszona do konkursu musi funkcjonować przynajmniej 3 lata na rynku. Jej zasięg działania powinien przekraczać obszar jednego kraju.

W ramach kategorii Polskie inwestycje zagraniczne oceniane są:

  • zasięg geograficzny działalności;
  • skala inwestycji za granicą.

W ramach kategorii Zagraniczne inwestycje w Polsce oceniane są:

  • skala inwestycji w Polsce;
  • liczba stworzonych miejsc pracy na terenie Polski.

Gala finałowa
Wręczenie nagród odbywa się jesienią podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Badania
Uzupełnieniem projektu są coroczne badania diagnozujące klimat prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm. Ich celem jest zidentyfikowanie kluczowych czynników gwarantujących sukces firmy poza granicami kraju.

Ruszyła kolejna edycja konkursu
Regulamin konkursu


Laureaci i uroczystości

29 września 2016 r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w trzeciej edycji Konkursu Emerging Market Champions.

Tytuł "Emerging Market Champion" w kategorii "Polskie inwestycje zagraniczne" otrzymała Amica S.A., zaś zwycięzcą w kategorii "Zagraniczne inwestycje w Polsce" została firma CEMEX Polska sp. z o.o.


więcej