Edukacja finansowa
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku
Fundacja Kronenberga

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.

Cele
Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.


Kategorie konkursowe

W ramach konkursu przyznawana jest nagroda główna - tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku oraz nagrody w poszczególnych kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania firmy. Najmłodsze przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się w kategorii START, firmy "wieku średniego" w kategorii PROGRES, a najstarsze w kategorii SENIOR. Spośród nadesłanych zgłoszeń od 2015 roku Kapituła Konkursu przyznaje również nagrodę w kategorii specjalnej - MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców poniżej 30. roku życia.

więcej
Nagrody

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach - START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 10 000 zł.

W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych firm Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.


Laureaci i uroczystości

23 czerwca 2015 roku w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w XI edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Jej zwycięzcą została firma Blix Power Poland sp. z o.o., producent reduktora zużycia energii elektrycznej. To unikatowe urządzenie umożliwia uzyskanie oszczędności na poziomie od 10 do 40 % w stosunku do wyjściowych parametrów zużycia energii. Z rozwiązań proponowanych przez Blix Power Poland korzystają już firmy i instytucje obecne w Polsce, Rosji, Kazachstanie, Egipcie i Hiszpanii.


więcej

Patronat honorowy


Partner merytoryczny Konkursu


Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczościPatronat medialny