Edukacja finansowa
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Moje FinanseMoje finanseProgram "Moje Finanse" wypełnia lukę na polskim rynku edukacyjnym, wzbogacając treści przewidziane programami nauczania przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie jest to największy program edukacji finansowej w Polsce.

Cele
Celem programu jest przygotowanie uczniów do efektywnego zarządzania swoimi finansami (poprzez wykształcenie pozytywnych nawyków i zachowań w tym obszarze) z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji obecnie i w przyszłości.

Zakładamy, że uczestniczący w nim uczniowie:

Zdobędą:

 • wiedzę dotyczącą zasad inwestowania w obligacje, fundusze inwestycyjne i inne narzędzia finansowe,
 • umiejętność podejmowania optymalnych decyzji w kontaktach z bankami oraz poznają podstawowe usługi bankowe, m.in. rachunek bankowy, lokaty i kredyty,
 • umiejętność analizowania skutków swoich decyzji finansowych,
 • umiejętności podejmowania decyzji o zabezpieczeniu finansowym na starość.

Zrozumieją:
 • istotę inwestowania na giełdzie,
 • zasady działania sektora bankowego,
 • znaczenie i rolę Narodowego Banku Polskiego,
 • zasady funkcjonowania funduszy emerytalnych.

Nauczą się:
 • wykorzystywać technologie informatyczne przydatne w pozyskiwaniu informacji o produktach bankowych.


Realizacja
Program finansowany jest przez Fundację Kronenberga i Narodowy Bank Polski, a wdrażany do szkół przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Bezpośrednimi odbiorcami są nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Uczestnicząca w programie młodzież zdobywa wiedzę dotyczącą zasad inwestowania w obligacje, fundusze inwestycyjne i inne narzędzia finansowe, uczy się podejmować optymalne decyzje w kontaktach z instytucjami finansowymi, poznaje podstawowe usługi bankowe, rozumie potrzebę sporządzania budżetu domowego i planowania wydatków oraz zgłębia zasady działania sektora bankowego i funduszy emerytalnych.

Od 2012 roku program "Moje Finanse" realizowany jest w sześciu modułach tematycznych:

 • Polubić banki - traktuje o produktach bankowych, uczy jak uniknąć pułapek kredytowych.
 • Moje inwestycje - traktuje o formach oszczędzania, które są alternatywne do lokat bankowych, pokazuje ich plusy i minusy.
 • Inwestycja w przyszłość - traktuje o polskim systemie emerytalnym oraz pokazuje, jak ważne jest zadbanie o kształt swojej emerytury.
 • Bezpieczne finanse - traktuje o bezpieczeństwie finansów w Internecie, a także o skutkach nieprzemyślanego korzystania z usług instytucji finansowych.
 • Świat finansów - traktuje o systemie bankowym w Polsce, roli NBP oraz pozostałych instytucjach finansowych w Polsce i na świecie.
 • Mój Budżet - traktuje o potrzebie oraz sposobach sporządzania budżetu osobistego na każdym etapie życia oraz o znaczeniu i wpływie indywidualnych decyzji finansowych na sytuację makrogospodarczą.

W 2015 roku w programie "Moje Finanse" wzięło udział 100 000 uczniów oraz 1600 nauczycieli. Dotychczas program dotarł do ponad 1 100 000 uczniów i 16 700 nauczycieli.