Edukacja finansowa
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Biznes w kobiecych rękach"Biznes w kobiecych rękach" to program skierowany do kobiet, które chcą założyć własną firmę. Dzięki wykładom, szkoleniom i indywidualnej pracy z mentorkami każda spośród uczestniczek będzie miała szansę rozpocząć działalność.

Program "Biznes w kobiecych rękach" realizowany jest we współpracy z Fundację Przedsiębiorczości Kobiet. Partnerem projektu jest Urząd Miasta st. Warszawy oraz DeLab UW (Digital Economy Lab - Laboratorium Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego).

Cele
Celem programu jest powstanie klastra firm kobiecych na terenie aglomeracji warszawskiej. Spośród nadesłanych zgłoszeń eksperci wybierają uczestniczki programu - panie posiadające najciekawsze pomysły na firmę oraz determinację i chęć do działania. Przez 6 miesięcy biorą one udział w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach networkingowych. Mają również możliwość skorzystania ze wsparcia mentorek, rekrutujących się spośród kobiet, które osiągnęły sukces w biznesie. Funkcjonowanie firm w ramach klastra pozwoli nawiązać współpracę między nowopowstałymi firmami, co dodatkowo wzmocni ich pozycję rynkową.

Realizacja
Program składa się z kilku elementów: mentoringu, warsztatów i szkoleń oraz spotkań networkingowych.

  • Mentoring
    Wszystkie panie mają możliwość indywidualnych konsultacji z mentorkami, pod okiem których przygotowują się do założenia własnej firmy. Mentorka ma za zadanie wspierać swoją podopieczną w dążeniu do zarejestrowania działalności oraz uczyć ją, jak z sukcesem prowadzić własny biznes. Relacje między mentorką a mentee kształtują się na bazie poczucia odpowiedzialności z jednej strony oraz chęci do działania z drugiej, dzięki czemu zbudowane więzi mogą trwać znacznie dłużej niż program.
  • Warsztaty i szkolenia
    Warsztaty i szkolenia pozwalają uczestniczkom skonstruować swój biznesplan, dokonać analizy rynku i konkurencji, zdobyć niezbędną wiedzę na temat marketingu, pozyskiwania finansowania, identyfikowania grup docelowych, brandingu czy reklamy. Na spotkaniach panie uczą się także autoprezentacji i reguł rządzących wprowadzaniem na rynek nowych produktów/usług.
  • Spotkania networkingowe
    Cykl warsztatów networkingowych daje uczestniczkom możliwość wymienienia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i pomysłami na firmę. Pozwala także nawiązać współpracę na wstępnym etapie tworzenia firmy, co jest preludiom do nawiązywania relacji z biznesowymi z partnerami w przyszłości.

15 grudnia 2015 r. w przestrzeni kreatywnej Babka do wynajęcia odbyła się uroczysta gala wieńcząca II edycję programu, w efekcie której powstało 30 firm.