Edukacja finansowa
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Być Przedsiębiorczym

Fundacja Kronenberga Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Jest to program adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16 -19 lat). Realizowany jest od początku 2013 roku we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Cel
Celem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie ich do podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze społecznym, jak i zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przygotowania do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pokazania szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
  • przygotowania do wejścia na rynek pracy,
  • pomocy w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych,
  • rozwijania cech i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kształtowania niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Realizacja
Odbiorcy realizujący projekt w ramach zajęć teoretycznych zdobywają wiedzę dotyczącą min. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowania na rynku pracy, natomiast w ramach zajęć praktycznych tworzą i zarządzają realnie działającym przedsiębiorstwem, które działa w formie spółki jawnej. W ramach tej aktywności min. szukają pomysłu na produkt lub usługę, przygotowują biznes plan, gromadzą kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty lub usługi, prowadzą księgowość i podejmują ryzyko biznesowe.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo rejestrowane jest w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Działalność prowadzi w czasie roku szkolnego, od września do maja. Wszyscy uczniowie tworzący młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo stają się wspólnikami mini przedsiębiorstwa.

Zdobyte doświadczenia nie tylko pozwalają wykształcić potrzebne umiejętności i nawyki, ale co najbardziej istotne przygotowują uczniów do wejścia na rynek pracy. Dodatkowo pozwalają przełamać negatywny stereotyp zakorzeniony w świadomości młodych ludzi, że sukces w biznesie jest niemożliwy do osiągnięcia.

Konkursy

Obok realizacji zajęć w szkołach w programie przeprowadzany jest konkurs PRODUKCIK na najlepsze młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Jego celem jest wskazanie najlepszego młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. Uczestnictwo w nim daje uczniom możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas rywalizacji z kolegami i koleżankami z innych szkół.

Konkurs składa się z II etapów:

  • etap I - kwalifikacja do zawodów centralnych (finału). W tym etapie Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny przygotowanych przez miniprzedsiębiorstwa raportów z działalności. Na tej podstawie wskazuje 30 firm, które kwalifikują się do ogólnopolskiego finału.
  • etap II - zawody centralne (finał ogólnopolski). Zawody centralne odbywają się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i trwają dwa dni. Uczniowie uczestniczą w rozmowach z komisją konkursową, przedstawiają ponownie do oceny raport z działalności mini przedsiębiorstwa, dokonują prezentacji swoich firm oraz eksponują ofertę mini przedsiębiorstw na specjalnie przygotowanych stoiskach. Oceny firm dokonują cztery komisje - trzy pomocnicze oraz Komisja Główna, w skład której wchodzą członkowie Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Zwycięzca finału zdobywa Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Triumfator będzie reprezentować Polskę w Konkursie Europejskim: JA-YE Europe Company of the Year Competition.

W 2015 roku w programie "Być Przedsiębiorczym" wzięło udział 2640 uczniów z 220 szkół.