Edukacja finansowa
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Business Startup

Fundacja Kronenberga Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Ogólnopolski program składający się z dwóch ścieżek wsparcia dla młodych przedsiębiorców (pomoc w utworzeniu i prowadzeniu biznesu oraz wsparcie istniejących firm). Realizowany we współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości młodych ludzi oraz pomoc w urzeczywistnianiu pomysłów na własny biznes.

W 2015 roku, w IV edycji programu wzięło udział 350 studentów oraz 100 start-upów działających na rynku.

Cele
Głównym celem programu jest pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, a także:

 • powstanie nowych firm oraz minimalizacja barier w zakładaniu działalności gospodarczej poprzez przekazanie informacji na temat źródeł uzyskania wsparcia kapitałowego na start,
 • kompleksowe przygotowanie praktyczne i teoretyczne do prowadzenia własnej firmy studentów dzięki wsparciu doradczemu, spotkaniom z ekspertami oraz inwestorami,
 • podniesienie kwalifikacji uczestników projektu, w zakresie pobudzania kreatywności biznesowej oraz pomoc w urzeczywistnianiu pomysłów biznesowych poprzez przekazanie im umiejętności niezbędnych do efektywniejszego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udział w programie ma doprowadzić do osiągnięcia stabilizacji finansowej lub wzrostu dochodów firm biorących w nim udział. Program zakłada, że 50% uczestników, czyli 50 firm, będzie generować zyski na przestrzeni roku oraz po zakończeniu udziału w projekcie.

Realizacja
Program realizowany jest w wymiarze całorocznym.

Działania w ramach programu dedykowane dla studentów chcących otworzyć własną firmę:

 • AIP StartUP Kick-off - indywidualne spotkania u z dyrektora inkubatora, których celem jest pomoc w ukształtowaniu wizji i modelu biznesowego początkującego przedsiębiorcy. Trwają ok. 60 minut, 250 spotkań w ciągu roku.
 • AIP StartUP Mentoring - indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami i praktykami z różnych branż. Mentoringi odbywają się w formie bezpośrednich spotkań lub w formie wideokonferencji. 250 spotkań w ciągu roku.
 • AIP StartUp Training - warsztaty z ekspertem dotyczące różnych aspektów prowadzenia biznesu. W ciągu roku planowane jest 175 spotkań.
 • AIP Startup Mixer - konkurs połączony z elementami mentoringu i networkingu. Podczas spotkania ekspert biznesowy dzieli się swoją wiedzą, a także uczestniczy w wyborze najlepszej firmy spośród 3, które zaprezentują swój pomysł biznesowy w trakcie 3-minutowych prezentacji. Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania dostają szansę, by nawiązać nowe kontakty biznesowe. W ciągu roku odbywa się takich 12 spotkań, w każdym bierze udział 100 osób.

Działania skierowane do istniejących firm:

 • AIP Business Kick-off - celem spotkań jest diagnozowanie potrzeb firmy biorącej w nim udział oraz odpowiednie dobranie narzędzi pomagających między innymi w promocji, pozyskaniu nowych klientów lub inwestorów. Dzięki spotkaniu firma otrzymuje informację o potencjalnych partnerach biznesowych, z którymi nowa firma może nawiązać współpracę lub uzyskać od nich wsparcie. W ciągu roku odbywa się 80 spotkań.
 • AIP Business Mentoring - celem tych spotkań jest osobisty kontakt firm z przedsiębiorcą, który odniósł sukces biznesowy. Firmy mają szansę uzyskać cenne wskazówki dotyczące skutecznej strategii biznesowej. W ciągu roku odbywa się 100 spotkań.
 • AIP Business Training - warsztatowe spotkania dla min. 15 osób, poruszające tematy z różnych dziedzin biznesu, na których przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces przekazują specjalistyczną wiedzę uczestnikom. Spotkania podzielone są na bloki tematyczne: od szkoleń związanych z finansami, prawem i rachunkowością, po szkolenia z zakresu umiejętności prezentowania się firmy przed inwestorami, czy pozyskiwania klientów i partnerów biznesowych. W ciągu roku odbywa się 60 spotkań.
 • Business Mixer - cykl wydarzeń dla min. 120 osób każde, których celem jest wyłonienie spośród firm funkcjonujących w projekcie Startupu Roku. Nagrodą dla zwycięzcy jest wyjazd zagraniczny: do Chin, Doliny Krzemowej lub Wielkiej Brytanii. Na wydarzenia zapraszani są goście specjalni - odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy, prezesi międzynarodowych firm. Każde wydarzenie kończy się networkingiem, który pozwala nawiązać nowe kontakty biznesowe. W ciągu roku odbywa się 6 Business Mixerów.

Działania skierowane do wszystkich uczestników programu:

 • AIP Global - edukacja firm w zakresie funkcjonowania na rynkach zagranicznych. AIP Global zapewnia wszystkim 450 uczestnikom programu wsparcie w podejmowania działań związanych z ekspansją międzynarodową.