Kursy Walut

Citi Priority

Kursy online

Wymieniaj waluty po najlepszym kursie przez całą dobę

Dzięki Citibank Online transakcję wymiany walut możesz przeprowadzić gdzie chcesz i kiedy chcesz. Kursy dla transakcji na kwotę min. 1 USD (lub jej równowartości w innej walucie) zmieniamy na bieżąco zgodnie z aktualnymi kursami rynkowymi (od niedzieli od godziny 23.00 do piątku do godziny 23.00, przez całą dobę, wyłączeniem dni świątecznych). Kurs będzie widoczny każdorazowo przed zleceniem jakiejkolwiek transakcji i może różnić się od kursu tabelowego.
Podane kursy wymiany walut mają charakter orientacyjny i obejmują prowizję, która zależy od kwoty wymiany, daty i typu konta osobistego. Kursy dotyczą transakcji dokonanych za pośrednictwem Citibank Online, Citi Phone, systemu IVR bądź transakcji dokonanych w oddziałach Citi Handlowy.

Ta strona odświeża się automatycznie co 3 minuty. Podczas odświeżania strony w celu dokonania transakcji wymiany walut, kurs wymiany może ulec zmianie zgodnie z ostatnimi wahaniami na rynku walutowym.

Zwracamy uwagę, że do rozliczania transakcji dokonanych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi do Konta Osobistego, zastosowanie mają kursy tabelowe CitiKonto (otwarte do 19.08.2020 r.).
W przypadku wypłat gotówki z bankomatów oznaczonych logo Citi lub Citibank, stosowany jest kurs obowiązujący w Banku w momencie dokonywania transakcji. W pozostałych przypadkach, obowiązujący kurs będzie zgodny z ostatnią Tabelą Kursów Walut dla konta typu CitiKonto (otwarte do 19.08.2020 r.) z dnia księgowania transakcji.

kurs Euro EUR | kurs Dolara USD | kurs Funta GBP | kurs Franka CHF | kurs Dolar Kanadyjski CAD | kurs Rand Południowo Afrykański ZAR | kurs Korona Norweska NOK | kurs Dolar Australijski AUD | kurs Jen Japoński JPY | kurs Korona Czeska CZK | kurs Korona Szwedzka SEK | kurs Forint Węgierski HUF | kurs Korona Norweska NOK

Kursy tabelowe

Kursy walut obowiązujące w dniu ,

Waluta Flaga Symbol fixing ECB Kupno % odchylenie od ECB Sprzedaż % odchylenie od ECB Średnia
Frank Szwajcarski CHF
Jen Japoński 100 JPY
Euro EUR
Korona Czeska CZK
Forint Węgierski 100 HUF
Dolar amerykański USD
Dolar Kanadyjski CAD
Dolar Australijski AUD
Funt brytyjski GBP
Korona Norweska NOK
Korona duńska DKK
Korona Szwedzka SEK
Rand Południowoafrykański ZAR

Kursy Tabelowe ustalane są na podstawie średnich Kursów Online z godziny 9:00 oraz 16:30 w dniach ogłaszania kursu średniego przez Narodowy Bank Polski. Źródłem Kursów Online są aktualne, referencyjne kursy kupna i sprzedaży walut publikowane przez agencję informacyjną Refinitiv (dawniej Thomson Reuters). Kliknij tutaj aby wyświetlić kursy referencyjne.

Kursy Online – Kursy Banku różniące się w zależności od typu Konta posiadanego przez Klienta, aktualizowane na bieżąco. Mają zastosowanie od godziny 23.00 w niedzielę do godziny 23.00 w piątek w przypadku dokonania transakcji z przewalutowaniem, które nie są transakcjami dokonywanymi przy użyciu Citicard.

Kursy Tabelowe – kursy Banku mające zastosowanie do transakcji z przewalutowaniem dokonywanych przy użyciu Citicard wydanej do Konta Osobistego lub Rachunku Firmowego.

Kursy tabelowe mają zastosowanie także do wszystkich transakcji z przewalutowaniem, które nie są transakcjami dokonywanymi przy użyciu Citicard, dokonanych od godziny 23.00 w piątek do godziny 23.00 w niedzielę.

Mechanizm przewalutowania dla transakcji w walutach obcych dokonywanych przy użyciu Citicard (z wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki z przewalutowaniem w bankomatach oznaczonych logo Citi lub Citibank) – w przypadku, gdy Klient dokonuje transakcji przy użyciu Citicard z przewalutowaniem w walucie innej niż EUR, GBP, USD, CHF, w pierwszym kroku następuje przewalutowanie z waluty transakcji na walutę EUR po obowiązującym kursie organizacji płatniczej MasterCard na moment dokonania transakcji. W drugim kroku następuje przewalutowanie z waluty EUR na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard po kursie zgodnym z aktualną Tabelą Kursów Walut dla konta typu CitiKonto (otwarte do 19.08.2020 r.) z momentu księgowania transakcji.

Transakcje dokonane przy użyciu Citicard w walucie EUR, GBP, USD lub CHF przeliczane są na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard po kursie zgodnym z aktualną Tabelą Kursów Walut dla konta typu CitiKonto (otwarte do 19.08.2020 r.) z momentu księgowania transakcji.

Mechanizm przewalutowania dla wpłat i wypłat gotówki z przewalutowaniem realizowanych przy użyciu Citicard w bankomatach oznaczonych logo Citi lub Citibank – w przypadku, gdy klient dokonuje transakcji z przewalutowaniem w walucie innej niż USD w pierwszym kroku następuje przewalutowanie z waluty transakcji na walutę USD po obowiązującym kursie organizacji płatniczej na moment dokonania transakcji. W drugim kroku następuje przewalutowanie z waluty USD na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard po kursie zgodnym z aktualną Tabelą Kursów Walut dla danego typu konta z momentu dokonywania transakcji.

Wpłaty i wypłaty gotówki dokonywane przy użyciu Citicard w bankomatach oznaczonych logo Citi lub Citibank w USD przeliczane są na walutę Konta Osobistego, Subkonta Walutowego lub Rachunku Firmowego właściwego dla Citicard po kursie zgodnym z aktualną Tabelą Kursów Walut dla danego typu konta z momentu dokonywania transakcji.

W Tabeli Kursów Walut dla Konta typu CitiKonto (otwarte do 19.08.2020 r.) znajdują się informacje na temat kursu referencyjnego Europejskiego Banku Centralnego oraz wartość procentowa marży dla kursów kupna i sprzedaży stosowanych przez Bank do rozliczenia transakcji dokonanych przy użyciu Citicard w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Kursy walut stosowane przez Mastercard dla przeliczania kwot transakcji dokonanych przy użyciu Citicard na walutę rozliczeniową znajdują się pod poniższym linkiem: