Handlowy Leasing

Oferta leasingu

Oferta leasingu

Stabilność i bezpieczeństwo finansowania inwestycji

Oferta leasingu

Stabilność i bezpieczeństwo finansowania inwestycji

Informacje o Spółce

Handlowy-Leasing Sp. z o.o. jest spółką zależną Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 1996 roku prowadzi działalność głównie w zakresie leasingu maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Do 2009 roku Spółka działała w uniwersalnym modelu biznesowym oferując swoje usługi wszystkim przedsiębiorcom. Po 2009 roku strategią Spółki stało się oferowanie usług leasingu jedynie klientom Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. Zgodnie z decyzją Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spółka ograniczyła działalność w zakresie leasingu wyłącznie do realizacji umów leasingowych zawartych do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Oznacza to, że po tej dacie Spółka nie zawiera nowych umów leasingu, a jej zadaniem jest obecnie kontynuowanie obsługi umów już istniejących z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług.

Handlowy-Leasing Sp. z o.o., jako członek jednej z największych grup kapitałowych na świecie, jaką jest Citigroup, zapewnia swoim klientom stabilność i bezpieczeństwo finansowania realizowanych przez nich inwestycji. Kapitał zakładowy spółki wynosi 123.120.000,- PLN.


Władze Spółki

Zarząd Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
Barbara Cichosz – p.o. Prezesa Zarządu
Marcin Wierzbicki – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Monika Starzak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Laskowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Łączyńska - Suchodolska - Członek Rady Nadzorczej
Urszula Lewińska - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Bajerowska – Członek Rady Nadzorczej


Kontakt

Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
Ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
REGON: 011728322
NIP: 525-10-17-489
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000057370
Kapitał zakładowy 123 120 000 zł
załącznik KRS

Infolinia
0 601 442 266
Sekretariat
tel (+48) 22 690 37 47
fax (+48) 22 690 44 56

Biuro Obsługi Klienta
Pracownicy BOK odpowiadają za koordynację kontaktów Klientów ze Spółką oraz wykonują zadania związane z bieżącą obsługą zgłoszeń Klientów, które dotyczą umów leasingu. Zadania BOK realizowane są drogą telefoniczną oraz korespondencyjną.

tel (+48) 22 657 74 70, (+48) 22 657 74 48
fax (+48) 22 690 44 62
handlowyleasing@citi.com

Centrum Obsługi Szkód
Pracownicy Brokera Ubezpieczeniowego obsługującego Spółkę, przyjmują zgłoszenia szkód komunikacyjnych albo majątkowych oraz wnioski o wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania.

tel (+48) 22 507 80 40
fax (+48) 22 876 72 76
malgorzata.roczniak@np.com.pl
katarzyna.gutowska@np.com.pl


Pliki do pobrania