Biznes bez granic

Konkurs Emerging Market Champions

Promujemy liderów przedsiębiorczości

Konkurs Emerging Market Champions

Promujemy liderów przedsiębiorczości

Ideą konkursu Emerging Market Champions, organizowanego od 2014 r przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy jest wyłanianie i honorowanie liderów przedsiębiorczości rozwijających działalność poza granicami kraju. Nagroda jest przyznawana polskim firmom dokonującym ekspansji zagranicznej, a także podmiotom z rynków wschodzących, które z sukcesem inwestują w Polsce, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

W pierwszej edycji (2014) laureatem Konkursu został KGHM, w drugiej (2015) Grupa Nowy Styl i Samsung, w trzeciej (2016) Amica S. A i CEMEX Polska sp. z o.o..


Zasady konkursu

Zgłoszenie konkursowe odbywa się w ramach nominacji przyznanej przez Radę Ekspertów – grono ponad 200 osób ze środowisk gospodarczych, biznesowych, akademickich, dziennikarskich i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Wymogiem formalnym przystąpienia do konkursu jest minimum trzyletnia historia działalności na rynku oraz zasięg działania wykraczający poza jednego kraju.

Spośród nadesłanych nominacji zwycięzców wyłania Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem dr Andrzeja Olechowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, która ocenia skalę inwestycji, sprawność funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych oraz zasięg geograficzny ekspansji, a w przypadku firm inwestujących w Polsce, również ich wpływ na lokalny rynek pracy.


Gala finałowa

Ogłoszenie zwycięzców trzeciej już edycji konkursu oraz wręczenie nagród odbyło 29 września 2016 r. podczas panelu Citi Handlowy „Rynki wschodzące: slalom między zagrożeniami. Brexit, pułapka średniego wzrostu, wyzwania demograficzne" na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.

W pierwszej edycji (2014) laureatem Konkursu został KGHM, a w drugiej (2015) Grupa Nowy Styl i Samsung.


Badania

Uzupełnieniem projektu są coroczne badania diagnozujące klimat prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm. Ich celem jest zidentyfikowanie kluczowych czynników gwarantujących sukces firmy poza granicami kraju.


Dokumenty