Finansowanie

CitiDirect BE Tablet

CitiDirect BE Tablet

Bankowość elektroniczna na tablety

CitiDirect BE Tablet

Bankowość elektroniczna na tablety

Aplikacja CitiDirect BE Tablet to nowy, wygodny kanał dostępu dla Klienta do systemu CitiDirect BE, umożliwiający jeszcze łatwiejsze zarządzanie finansami firmy. Aplikacja została opracowana z myślą o pracownikach zajmujących decyzyjne stanowiska w firmie - to wygodny dostęp do bankowości elektronicznej z użyciem tabletu.


CitiDirect BE Tablet to:

 • autoryzacja i wysłanie płatności,
 • autoryzacja i wysłanie paczek płatności,
 • bieżący podgląd sald rachunków:
  • w kraju
  • w oddziałach Citi w regionie i na świecie
 • podgląd sald rachunków otwartych w innych bankach,
 • wizualizacje w formie map i diagramów,
 • filtrowanie widoku sald.

Korzyści

Interaktywne wizualizacje sald

Zarządzanie finansami firmy usprawniają wizualizacje sald na poziomie globalnym, regionalnym oraz lokalnym - w formie map i wykresów.

Zastosowanie filtrów

Filtrowanie widoku rachunków w celu odnalezienia wybranych sald to zaledwie kilka dotknięć. Możliwe jest filtrowanie według:

 • Waluty
 • Kwoty
 • Kraju

Autoryzacja/wysłanie transakcji

Aplikacja umożliwia szybką i łatwą autoryzację oraz wysłanie wybranych płatności lub paczek płatności. Możliwe jest również wyświetlenie szczegółów oczekujących płatności, a także wysłanie płatności do korekty.


Pliki do pobrania