Wybierasz się w podróż?

Ubezpiecz się do 1 000 000 złotych z WARTA Pakiet na Wypadek. Na wszelki wypadek.

Zalety

ochrona
 • Ochrona dla rodziny i najbliższych: zabezpieczenie finansowe najbliższych na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych
 • Wsparcie finansowe dla bliskich bez postępowania spadkowego: wypłata świadczenia, w przypadku śmierci, wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego zabezpieczenie dla najbliższych
 • Wypłacone świadczenie może pozwolić spłacić np. kredyty, jak również utrzymać dotychczasowy standard życia
 • Realna pomoc finansowa i assistance po wypadku bez czekania miesiącami na wizytę u lekarza
 • Brak ankiet i badań medycznych przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • Zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej – pieniądze z polisy mogą być wsparciem dla bliskich w przypadku konieczności spłaty zobowiązań np. względem wspólników
 • Ochrona 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie (hospitalizacja i assistance w Polsce)

Wybierz wariant ochrony spełniający Twoje oczekiwania

Wypełniasz i podpisujesz prosty wniosek stanowiący jednocześnie Twoją polisę.
Opłacasz pierwszą składkę oraz kolejne w cyklach miesięcznych.
W przypadku zdarzenia wskazanego w polisie składasz wniosek o wypłatę świadczenia
(w przypadku śmierci wniosek składa osoba uprawniona).


Ważne informacje

WARTA Pakiet na Wypadek to indywidualne ubezpieczenie na życie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. (dalej: Warta TUnŻ S.A).

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia WARTA Pakiet na Wypadek udzielana jest przez Warta TUnŻ S.A.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Pakiet na Wypadek dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia WARTA Pakiet na Wypadek zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
 • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do CiebieInformacje dodatkowe

Dokumenty