Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Ochrona dla rodziny i najbliższych: zabezpieczenie finansowe najbliższych na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych
Wsparcie finansowe dla bliskich bez postępowania spadkowego: wypłata świadczenia, w przypadku śmierci, wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego
Wypłacone świadczenie może pozwolić spłacić np. kredyty, jak również utrzymać dotychczasowy standard życia
Realna pomoc finansowa i assistance po wypadku bez czekania miesiącami na wizytę u lekarza
Brak ankiet i badań medycznych przed zawarciem umowy ubezpieczenia
Zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej – pieniądze z polisy mogą być wsparciem dla bliskich w przypadku konieczności spłaty zobowiązań np. względem wspólników
Ochrona 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie (hospitalizacja i assistance w Polsce)

Wybierz wariant ochrony spełniający Twoje oczekiwania

Wypełniasz i podpisujesz prosty wniosek stanowiący jednocześnie Twoją polisę.
Opłacasz pierwszą składkę oraz kolejne w cyklach miesięcznych.
W przypadku zdarzenia wskazanego w polisie składasz wniosek o wypłatę świadczenia (w przypadku śmierci wniosek składa osoba uprawniona).

Wariant 1

 • 1 milion złotych na wypadek śmieci NW
 • Składka miesięczna: 137 zł
 • Wariant 2

 • 1 milion złotych na wypadek trwałego całkowitego inwalidztwa NW
 • nawet 1 milion złotych na wypadek znacznego uszczerbku na zdrowiu NW
 • nawet 3 000 złotych na wypadek uszczerbku na zdrowiu NW
 • 500 złotych za dzień pobytu w szpitalu wskutek wypadku NW
 • Assistance Rehabilitacyjny Plus
 • Składka miesięczna: 293 zł
 • Wariant 3

 • 1 milion złotych na wypadek śmierci NW
 • 1 milion złotych na wypadek trwałego całkowitego inwalidztwa NW
 • nawet 1 milion złotych na wypadek znacznego uszczerbku na zdrowiu NW
 • nawet 3 000 złotych na wypadek uszczerbku na zdrowiu NW
 • 1 000 zł za dzień pobytu w szpital wskutek wypadku NW
 • Assistance Rehabilitacyjny Plus
 • Składka miesięczna: 396 zł
 • Wariant 4

 • 100 000 złotych na wypadek śmierci NW
 • Nawet 80 000 złotych na wypadek znacznego uszczerbku na zdrowiu NW
 • Assistance Rehabilitacyjny
 • Nawet 7 500 złotych na wypadek pobytu w szpitalu NW
 • Składka miesięczna: 39 zł
 • Wariant 5

 • 250 000 złotych na wypadek śmierci NW
 • Nawet 100 000 złotych na wypadek znacznego uszczerbku na zdrowiu NW
 • Assistance Rehabilitacyjny
 • Nawet 7 500 złotych na wypadek pobytu w szpitalu NW
 • Składka miesięczna: 59 zł
 • Wariant 6

 • 500 000 złotych na wypadek śmierci NW
 • Nawet 100 000 złotych na wypadek znacznego uszczerbku na zdrowiu NW
 • Assistance Rehabilitacyjny
 • Nawet 7 500 złotych na wypadek pobytu w szpitalu NW
 • Składka miesięczna: 89 zł

 • Wysokość składki jest określona dla danego Wariantu i zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia.

  ważne informacje

  • WARTA Pakiet na Wypadek to indywidualne ubezpieczenie na życie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
  • Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Twoje Zdrowie dostępnych na stronie www.warta.pl oraz www.citihandlowy.pl.
  • Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta.
  • Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.
  • Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Ważne dokumenty

  Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.